Restauranger på räls

Den nya dubbeldäckaren DuettoPlus är den enda av sitt slag i världen: på nedre däck finns en modern restaurang, medan övre däck har en multifunktionell yta som till exempel kan anpassas för passagerarsäten eller möten. Bakom alla de ytbeläggningar som används i VR:s vagnar ligger decennier av långsiktigt FoU-samarbete mellan Teknos, VR och Transtech, tillverkaren av vagnarna.

Totalt har VR beställt 26 nya restaurangvagnar från det Kajana-baserade företaget Transtech Oy. De nya vagnarna kommer att kopplas till InterCity-tåg för långdistansbruk och den första började användas på linjen Helsingfors-Uleåborg redan i slutet av januari. I mars sattes fler av de nya restaurangvagnarna in på linjerna Helsingfors-Uleåborg och Helsingfors-Joensuu. Alla 26 vagnar kommer att vara i drift i början av 2015. Samtliga större stationer kommer då att täckas in.

Restaurangservice sedan 1900-talet

Avstånden är stora i Finland och restaurangtjänster har i mer än hundra år varit viktiga vid finska tågresor. Tack vare sin nya dubbeldäckare, DuettoPlus restaurangvagn, kan VR erbjuda en ännu bättre servicemiljö, som inte bara är bekväm och funktionell utan även miljömässigt effektiv.

Modernt och multifunktionellt

– Nya DuettoPlus restaurangvagn är resultatet av fem års designarbete och tester, säger VR:s utvecklingschef Pia-Mari Sotavalta.

– Vi har hela tiden haft våra olika målgruppers bästa för ögonen under alla utvecklingsskeden. Det nya restaurangvagnskonceptet och dess tjänster har utformats för att möta behoven hos både stora grupper från företag och mindre sällskap med vänner eller kollegor, oavsett om du har ett möte eller en fest, eller bara vill koppla av under din resa, berättar Sotavalta.

Duetto Plus restaurant

Vagnarnas bekväma och moderna utrymmen kan anpassas till många användningsområden. Duetto-restaurangen på nedre däck har en cafébar, under högtrafik finns det även en kiosk i den mellersta delen där du kan köpa snacks och drycker att ta med och njuta av i andra vagnar.

– Restaurangen har också en liten scen, där man till exempel kan ha lite musikalisk underhållning under resan, berättar Sotavalta.

Övre däck har ett passagerarutrymme med 41 separata stolar, som kan vridas åt alla håll. Däckets mötesrum med 12 platser, eller faktiskt hela passagerarutrymmet, kan bokas för möten eller nöjesaktiviteter. Personer som har reserverade platser på övre däck kan även beställa in alkoholhaltiga drycker.

– Restaurangvagnens uppbyggnad tar inte bara hänsyn till funktionalitet utan har även ett miljömässigt perspektiv, säger Pia-Mari Sotavalta. – Avfallet återvinns både i köket och i passagerarutrymmena och förpackningar och serveringskärl är tillverkade av biologiskt nedbrytbart material.

Teknos färger är en del av VR:s varumärke

Teknos och VR har ett långt samarbete. Samtliga målade ytor i den nya restaurangvagnen DuettoPlus har behandlas med Teknos industriella ytbeläggningar.

Tack vare framgångsrik forskning och utveckling, har vi kunnat använda High Solid polyuretanytbehandlingar för att hålla VOC-utsläppen så låga som möjligt.

– Den målade ytan som syns mest är naturligtvis vagnens kaross, berättar försäljningsdirektör Kari Sandberg, chef för Teknos ytbehandlingar för metallindustri i Finland. – Det ligger årtionden av långsiktigt FoU-samarbete mellan VR och Transtech och bakom alla de ytbeläggningar som används i vagnarna, säger Sandberg.

Joel Lindström, som ansvarar för VR:s vagnpark, har följt produktutvecklingen och de förändrade kraven på ytbehandlingar för rullande materiel sedan slutet av 1970-talet.

– Under dessa decennier har ytbehandlingarna som används på vagnarna gått från alkydfärger till epoxi och från målarfärg med låga halter lösningsmedel till polyuretanlack. Tack vare framgångsrik forskning och utveckling har vi kunnat använda oss av solida polyuretanbeläggningar, som minimerar halterna av flyktiga organiska föreningar, säger Lindström.

Förutom att leva upp till miljöstandarder måste ytbehandlingarna även kunna motstå kontinuerlig användning utomhus och förslitning orsakad av bland annat regnvatten, damm, is och snö. Ytorna utsätts även för mekaniska och kemiska påfrestningar. Det fastnar koldamm och fett på vagnarnas sidor och tak, och de måste tvättas med borstar minst vart fjärde dygn.

VR:s egna lackeringsverkstäder ligger i Hyvinge och Pieksämäki. Teknos produkter används i båda lackeringsverkstäderna, för servicemålning av såväl personvagnar och godsvagnar och för ytbehandling av nya vagnar.

– Det är långa intervaller mellan ommålningarna, så ytan måste förbli intakt och i gott skick under en lång tid, berättar Lindström.

Teknosprodukter som används på karrosserna inkluderar:

  • TEKNOPLAST PRIMER 7 epoxigrundfärg
  • TEKNOPOX FILLER 2112 epoxispärr
  • TEKNODUR COMBI högsolid 3560 polyuretanfärg
  • TEKNODUR 0290 polyuretanlack

Teknosprodukter som används på underredet inkluderar:

  • TEKNOZINC 90 SE zinkhaltig epoxyfärg
  • TEKNODUR COMBI 3560 polyuretanfärg

VR räknar med att alla deras DuettoPlus restaurangvagnar ska vara i tjänst i början av 2015

  • Investeringarna kommer att uppgå till totalt 68,5 miljoner euro
  • Den dubbeldäckade restaurangvagnen har totalt 94 platser
  • Belönad i Fennia Prize 2014

VILL DU VETA MER?

Jonas Dubow
Business Development Manager, Machinery
jonas.dubow [@]teknos.com

STÄLL EN FRÅGA

Är du intresserad av industriell målning? Registrera dig till vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ PAINTING NEWS