Vattenburna KORRO AQUA är idealisk för användning vid svetsning

Svetsprover med vattenburen KORRO AQUA 2741 shopprimer utfördes i svetslaboratoriet vid Metropolia Yrkeshögskola. Svetsens kvalitet undersöktes i samarbete med laboratoriet vid Rautaruukki i Brahestad.

Vid svetsbarhetsprojektet undersöktes hur KORRO AQUA 2741, vattenburen shopprimer, beter sig vid svetsning, samt svetssömmens hanterbarhet. Jämförelsematerialet bestod av traditionell lösningsburen shopprimer KORRO E epoxifärg och KORRO SS zinksilikatfärg. I projektet undersöktes, utöver svetsbarheten, även svetsens kvalitet och utseende, möjligheten att rengöra det svetsade området med stålborste, bildning av rökgaser och övermålningsbarhet.

Enligt testresultaten fungerar KORRO AQUA 2741 shopprimer alldeles utmärkt vid svetsning. Uppkomsten av svetssprut var liten och svetssträngen mycket lite porös. Rengöring av svetssträngen med stålborste är enkel. Bildning av rökgaser är inom normala nivåer för organiska målarfärger och kontrollerbara genom extraktion och god ventilation.

Vattenburen KORRO AQUA 2741 shopprimer

Vattenburen

Mycket låga VOC–utsläpp

 • arbetssäkerhet och arbetshygien
 • brandsäkerhet

Enkomponents

Mycket lätt att använda

 • enkel anordning
 • mindre målarfärgsspill

Mycket snabbtorkad

Passar mycket bra även i automatiska linjer

 • dammtorr 1- 3 min
 • beröringstorr 5 min

Snabb genomströmningstid i ytbehandlingsprocessen

Mycket god övermålningsbarhet

 • Genomsvetsbarheten god utan att ta bort målarfärg
 • Orsakar inte porer i svetssträngen
 • Orsakar inga överflödiga svetssprut
 • Lätt att rengöra med stålborste

Utmärkta övermålningsegenskaper

 • Övermålningsbar med de vanligaste målarfärgstyperna
 • Ingen maximal övermålningstid

Bildning av rökgaser

 • Bildning av rökgaser är inom normala nivåer för organiska målarfärger
 • Kontrollerbara genom extraktion och god ventilation