Ūdens bāzes KORRO AQUA risinājums ir lieliski piemērots metināšanai

Ūdens bāzes KORRO AQUA 2741 rūpnieciskās gruntskrāsas metināšanas pārbaudes tika veiktas Helsinku Metropolia Lietišķo zinātņu universitātē un metinājuma kvalitāte tika pētīta sadarbībā ar Rautaruukki Raahe laboratoriju.

Metināšanas projektā tika pētīta ūdens bāzes KORRO AQUA 2741 rūpnieciskās gruntskrāsas lietošana metinājumos un metinātās šuves apstrāde. Rezultāti tika salīdzināti ar tradicionālo šķīdumu bāzes KORRO E epoksīdsveķu rūpniecisko gruntskrāsu un KORRO SS cinka silikāta rūpniecisko gruntskrāsu. Papildus krāsas ar metināšanu saistītajiem parametriem projektā tika pētīta metinājuma kvalitāte un izskats, kā ar dūmgāzu veidošanās un pārklājumu savietojamība. Projekta laikā tika arī pārbaudīts, vai metināto vietu var viegli notīrīt ar metāla suku.

Atbilstoši pārbaudes rezultātiem KORRO AQUA 2741 rūpnieciskā gruntskrāsa ir labi piemērota metināšanai. Metināšanas dzirksteļu daudzums un metinājuma porainība ir zemi. Metināto šuvi var ātri notīrīt ar metāla suku. Dūmgāzu veidošanās notiek ierastā organisko krāsu līmenī, un to var kontrolēt ar piemērotu vietējo izplūdes ventilāciju.