Ravintolaelämyksiä raiteilla

Uusi kaksikerroksinen DuettoPlus -ravintolavaunu on ainoa laatuaan maailmassa: alakerrassa on moderni ravintola ja yläkerrassa moneen muuntautuva matkustus- ja kokousosasto. Kaikkien vaunussa käytettävien pinnotteiden takana on vuosikymmeniä kestänyt, pitkäjänteinen tuotekehitystyö VR:n sekä vaunun valmistajan Transtechin kanssa.

VR on tilannut kaikkiaan 26 uutta ravintolavaunua kajaanilaiselta Transtech Oy:lta. Uudet vaunut liitetään pitkän matkan InterCity-juniin, ensimmäinen vaunu aloitti liikennöinnin Helsingin ja Oulun välisellä rataosuudella tammikuun lopussa. Maaliskuussa uusia ravintolavaunuja tuli lisää Helsingin ja Oulun välille sekä Helsingin ja Joensuun välille. Kaikki 26 vaunua on liikenteessä alkuvuoteen 2015 mennessä, reitistö kattaa tuolloin keskeisimmät isot asemapaikat.

Ravintolapalveluita 1900-luvulta lähtien

Suomessa välimatkat ovat pitkiä ja ravintolapalvelut ovat kuuluneet olennaisena osana suomalaiseen junamatkustamiseen yli sadan vuoden ajan. Uuden kaksikerroksisen DuettoPlus –ravintolavaunun myötä VR pystyy tarjoamaan asiakkailleen entistäkin parempaa palvelua ympäristössä, jossa on kiinnitetty huomiota viihtyvyyteen, toimivuuteen ja ekologisuuteen.

Modernit tilat muuntuvat moneksi

"Uusi DuettoPlus-ravintolavaunu on viiden vuoden suunnittelu- ja testaustyön tulos ", tiivistää VR:n palvelujen kehityspäällikkö Pia-Mari Sotavalta. "Suunnittelutyön joka vaiheessa on pidetty mielessä kohderyhmiemme tarpeet. Uuden ravintolavaunun konsepti ja palvelut on suunniteltu vastaamaan niin isojen yritysryhmien kuin kaveri- ja työporukoidenkin matkustustarpeisiin, oli kyseessä sitten kokoukset, juhlat tai yhdessä rentoutuminen matkan aikana ".

Duetto Plus restaurant

Vaunun modernit ja viihtyisät tilat muuntuvat moneen käyttöön. Alakerrassa sijaitsevasta Duetto-ravintolasta löytyvät kahvila-baari sekä toisella välitasolla ruuhka-aikoina käytettävä kioski, josta voi hakea tuotteita myös muille vaunuosastoille.

"Alakerran ravintolasalissa on lisäksi esiintymispiste, joten matkaa voi taittaa myös esimerkiksi trubaduurin säestyksellä ", Sotavalta kertoo.

Ravintolavaunun yläkerrasta löytyy 41 hengen matkustajaosasto, jossa yksittäisiä istuimia voi kääntää haluamaansa suuntaan. Yläkerran 12-paikkaisen kabinetin tai koko matkustajaosaston voi varata kokous- tai virkistyskäyttöön. Yläkerrassa on myös anniskeluoikeudet paikan varanneille.

Duetto Plus upstairs

"Ravintolavaunun suunnittelussa on huomioitu tilojen toimivuuden lisäksi erityisesti ympäristönäkökohdat ", Pia-Mari Sotavalta toteaa. "Jätteiden kierrätys onnistuu sekä keittiössä että asiakastiloissa ja pakkausmateriaaleissa ja astioissa käytetään biohajoavia materiaaleja ".

Teknoksen maalit osana brändi-ilmettä

Teknoksella ja VR:llä on pitkä yhteinen historia. Myös uuden DuettoPlus-ravintolavaunun kaikki maalatut pinnat ovat Teknoksen teollisuusmaaleilla käsiteltyjä.

Menestyksellisen tuotekehitystyön ansiosta olemme päässeet käyttämään korkean kuiva-ainepitoisuuden polyuretaanipinnoitteita ja onnistuneet pitämään VOC -päästöt mahdollisimman alhaisina. 

"Suurin visuaalisesti erottuva maalipinta on luonnollisesti vaunun kori ", selvittää Teknoksen metalliteollisuusmaaleista Suomessa vastaava myyntijohtaja Kari Sandberg. "Kaikkien vaunussa käytettävien pinnotteiden takana on vuosikymmeniä kestänyt, pitkäjänteinen tuotekehitystyö yhdessä VR:n sekä vaunun valmistajan Transtechin kanssa ", Sandberg jatkaa.

VR:n matkustajaliikenteen kalustopäällikkö Joel Lindström on seurannut raidekaluston pinnoitusvaatimusten muutoksia ja tuotteiden kehitystä 70-luvun lopulta lähtien. 

"Vaunuissa käytettävät maalipinnoitteet ovat vuosikymmenten saatossa muuttuneet alkydimaaleista epokseihin ja edelleen niukkaliuotteisiin polyuretaaneihin. Tuotekehityksen myötä olemme päässeet käyttämään korkean kuiva-ainepitoisuuden polyuretaanipinnoitteita, jolloin VOC-päästöt ovat mahdollisimman alhaisia ", Lindström kertoo.

Ympäristövaatimusten lisäksi pinnotteiden tulee kestää jatkuvaa ulkokäytössä syntyvää rasitusta, kuten esimerkiksi sadeveden, pölyn ja talviaikana lumen ja jään mukanaan tuomaa kuormitusta. Maalipinta altistuu myös mekaaniselle- ja kemialliselle rasitukselle. Hiilipöly ja rasva nousevat kylkiä pitkin kattoon asti ja vaunut joudutaan harjapesemään vähintään neljän päivän välein.

VR:n omat maalaamot sijaitsevat Hyvinkäällä ja Pieksämäellä. Molemmissa maalaamoissa käytetään Teknoksen tuotteita matkustajavaunujen huoltomaalauksessa sekä tavaravaunujen huolto- ja uudismaalauksessa.

"Vaunujen huoltomaalausväli on pitkä, joten maalipinnan tulee säilyä ehyenä ja edustavana pitkään ", Lindström kertoo.

Vaunun maalauksessa käytetyt tuotteet:

  • TEKNOPLAST PRIMER 7 epoksipohjamaali
  • TEKNOPOX FILLER 2112 epoksitasoite
  • TEKNODUR COMBI 3560 high solids polyuretaanimaali
  • TEKNODUR 0290 polyuretaanilakka

Vaunun telin maalauksessa käytetyt tuotteet:

  • TEKNOZINC 90 SE sinkkiepoksimaali
  • TEKNODUR COMBI 3560 polyuretaanimaali

VR ottaa kaikki 26 uutta DuettoPlus-ravintolavaunua liikenteeseen alkuvuoteen 2015 mennessä

  • Investoinnin kokonaiskustannus noin 68,5 miljoonaa euroa
  • Kaksikerroksisessa ravintolavaunussa yhteensä 94 asiakaspaikkaa
  • Fennia Price –suunnittelupalkinto