snabbt och enkelt en Hållbar och jämn färgyta för miljöhanteringsmaskiner

Wille är en mångsidig maskin för miljöhantering och miljöunderhåll i stadsmiljöer. Särskilt höga krav ställs på maskinens slitage- och väderbeständighet samt på ett bra utseende. Lösningen för att ytbehandla krävande hydraulcylindrar visade sig vara Teknos nyligen lanserade polyuretanfärg TEKNODUR COMBI 340 med lågt innehåll av lösningsmedel. Den har goda flytegenskaper och ger en färgfilm som påminner om en pulverfärgbelagd yta i fråga om glans, hårdhet och utseende.

Den nya high solid polyuretanfärgen är utmärkt för att måla små komplexa delar

De små komplexa delarna målas för hand med våtfärg på Vilakone. “Alla delar som målas med våtfärg är små, runda och svåra att täcka. Den nya polyuretanfärgen TEKNODUR COMBI 340 är väldigt lätt att måla med.

En hållare rymmer tio cylindrar. Det är snabbt gjort att måla dem. “I nuläget roterar vi cylindrarna 90° när vi målar dem, men vårt mål är att justera upphängningen så att cylindrarna kan roteras ett halv varv åt gången. Det kommer att göra målningsprocessen ännu snabbare”, fortsätter Heikki Ketola.

Våtfärg som liknar pulverfärg

Pulverfärg är känd för sin jämna och hårda yta. “Polyuretanfärgen TEKNODUR COMBI 340 flyter ut extremt bra och dess yta matchar pulverlackens i fråga om glans och hårdhet. Om grundningen är bra och munstycket inte slitet blir resultatet en utmärkt yta. Bara en expert kan avgöra vilken del som har målats med pulverlack och vilken som har målats med 340-polyuretanfärg”, säger Heikki Ketola. “TEKNODUR COMBI 340 ger mycket god mekanisk beständighet”, säger Heikki Ketola. “Detsamma gäller väderbeständigheten”, tillägger Jan Åkerlund på Teknos.

Hydraulcylindrarna på Wille miljöhantering- och miljöunderhållsmaskin måste tåla hårt mekaniskt slitage i alla väder.

Utbildning och teknisk support för målare

Heikki Ketola på Vilakone Oy berömmer samverkan med Teknos. “Samarbetet med Teknos har varit enkelt. Vi har fått teknisk support så snart vi har behövt det. Utbildningen som Teknos erbjuder har varit mycket viktig för oss. Särskilt våra yngre målare som har deltagit i Teknos utbildningar har varit entusiastiska när de har kommit tillbaka till jobbet”, säger Heikki Ketola.

VILL DU VETA MER?

Jonas Dubow
Business Development Manager, Machinery
jonas.dubow [@]teknos.com

STÄLL EN FRÅGA

Teknos lösningar för jordbruk, schaktning och byggindustrier

Ladda ner broschyr

Om Vilakone Oy

Företaget Vilakone Oy grundades 1901 och ingår i den internationella Wihuri-gruppen. Gruppen har en nettoförsäljning på 1,9 miljarder euro och fler än 5 000 anställda. 

Vilakone Oy är den största nordeuropeiska tillverkaren av miljöhanterings- och underhållsmaskiner i viktkategorin 2,0–5,8 ton. Företagets viktigaste marknader är Sverige, Finland, Norge, Ryssland och Nordamerika. Wille-miljöunderhållsmaskiner har tillverkats sedan 1983.

www.willemachines.com

“TEKNODUR COMBI 340 är lätt att måla med och dess glans, hårdhet och utseende matchar en pulverlackyta”,
säger Heikki Ketola på Vilakone Oy (vänster) och Jan Åkerlund på Teknos.

TEKNODUR COMBI 340

Polyuretanfärgen TEKNODUR COMBI 340, en tvåkomponentsfärg med lågt innehåll av lösningsmedel, kan användas som enskiktsfärg direkt på stålytor eller som toppfärg i polyuretansystem.

PRODUKTINFORMATION