TEKNODUR COMBI 340-811

Polyuretanfärg

  • Korrosionsskyddande
  • UV beständig
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen

TEKNODUR COMBI 340-811 är en tvåkomponent rostskyddspigmenterad polyuretanfärg med låg lösningsmedelshalt, och med alifatiskt isocyanatharts som härdare.

Används som s.k. enskiktsfärg. Färgen kan också användas som täckfärg i polyuretansystem. Lämplig för stålytor.

Färgen bildar ett skikt som har god beständighet mot mekanisk påfrestning och väder. När krav på ytterst god glans- och kulörbeständighet finns, rekommenderas det, att objekten lackeras med TEKNODUR 0290 polyuretanklarlack.

Volymtorrhalt ca. 70 %
Vikttorhalt ca. 1050 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 275 g/l
Pot life 60 min (+23 °C)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7295
Glans Blank
Brytsystem Teknotint
Torktid - hanterbar efter 70 min
Torktid - hanterbar efter 8 h
Torktid - ugnstorr +60 °C / efter 1 h
Förtunning TEKNOSOLV 1602 eller TEKNOSOLV 9521
Rengöringsförtunning TEKNOCLEAN 6496