TEKNODUR COMBI 340-811

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt odporny na promieniowanie UV
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
Zawartość substancji stałych abt. 70 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1050 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 275 g/l
Czas przydatności do stosowania 60 min (+23 °C)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 7295
Połysk Połysk
System kolorowania Teknotint