TEKNODUR COMBI 340-811

  • 2-komponentna
Suha snov cca. 70 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1050 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 275 g/l
Pot life 60 min (+23 °C)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7295
Sijaj Sijaj
Sistem mešanja Teknotint