TEKNODUR COMBI 340-811

  • Korrosioonikindel
  • UV-kindel
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
Kuivainesisaldus ca 70 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1050 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 275 g/l
Segu kasutusaeg 60 min (+23 °C)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7295
Läige Läikiv
Toonimissüsteem Teknotint