TEKNODUR COMBI 340-811

  • Korrosjonsbeskyttende
  • UV-resistent
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
Tørrstoff ca. 70 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1050 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 275 g/l
Pot life 60 min (+23 °C)
Herder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 7295
Glans Blank
Tonesystem Teknotint