Effektivare målningsprocesser

Väderstad-Verken är ett av Europas ledande företag inom maskiner och redskap för jordbearbetning och sådd. Företaget är nu i en snabbt växande fas.

Väderstad-Verkens maskiner är idag så efterfrågade att man är tvingade att kvotera dem. Det är på exportmarknaden som de växer mest och förklaringen till detta ligger i maskinernas effektivitet och hållbarhet samt på en stigande efterfrågan av livsmedel. Detta är faktorer som gör dem extra attraktiva när trycket på produktionseffektivitet inom jordbruket är stort.

Nytt färgsystem 

Väderstad lägger stora resurser på utveckling och kvalitetsförbättringar. Detta gäller även deras ytbehandling där man år 2007 skiftade färgsystem från oxiranester till polyuretan. Bytet innebar en kvalitetsmässig förhöjning framförallt när gäller förbättrad kulör- och glanshållning. Kraven på just detta har också ökat i samband med att exporten till sydligare länder har blivit större. Länder med fler antal soltimmar innebär en ökad påfrestning på kulör och glans.

Idag målar man därför med en enskiktspolyuretan som läggs direkt på blästrat stål. Produkten är Teknodur Combi 3430-30 som målas i ett torrt skikt om ca 120 µm. Glansen är 75 och man använder 2 kulörer, rött och gult.

Förbehandling

Allt gods blästras i en slungbläster som placeras i linan och blåses därefter rent i en ny box med 4 robotar programmerade för att noggrant få bort all kvarvarande blästersand. Under sommaren byggdes slungblästern om för att effektivisera förbehandlingen. Tiden för blästring har kortats ner samtidigt som resultatet blivit bättre.

Robotarna för renblåsningen är helt nya och installerades även för att effektivisera denna process. Tidigare sköttes renblåsningen av målningsroboten i ett eget program och till viss del även manuellt. Här har man nu uppnått bättre renblåsning samtidigt som man sparar tid.

Målning och torkning

Målning sker idag i 2 boxar med var sin robot. Dessa boxar fungerar också för handmåleri vid behov. Detaljerna är många och man använder sig av ca 120 st olika robotprogram.

Vaderstad painting robot

Färgen kommer i containers och pumpas över i ståltankar med omrörning och rundpumpning. Målningen sker med luftassisterat högtryck med elstat. Utrustningen kommer från Wagner och består av en elektronisk 2-K flexcontrol som matas av 6 st leoparder. Tiden för blästring, målning, torkning och kylning har kortats ner från 6,5 min till 4 min, 

Torkningen börjar med en flash-off på 4 min följt av 7 steg x 4 min konventionell ugnstorkning. Ugnen följs av en kylzon på 3 steg x 4 min med kylbox som tar luft utifrån. Både ugnen och kylzonen är helt nybyggda och designade för att ge ett optimalt torkförlopp som tillåter detaljerna att gå till montering i princip direkt efter kylzonen.

Med den nya ugnen har alltså tiden i ugn kortats ner från 32,5 minuter till 28 minuter, men ger ändå en högre objekttemperatur. Den högre objekttemperaturen följt av den nya kylzonen ger ett väsentligt bättre uthärdat färgskikt jämfört med tidigare, och även tiden i kylzonen har kapats från 20 minuter till 12 minuter

Total förbättring

Ständiga förbättringar är ett måste med det tryck som Väderstad har på sin produktion. I målningsprocessen har nu både kvaliteten och produktionseffektiviteten ökat. Genomloppstiden för målning och torkning har kapats med 40% och ett bättre uthärdat färgskikt medför ett enklare monteringsarbete med mindre skador och till följd ger detta totalt en bättre kvalitet. 

Ola Wiberg och Per Nilsson på Väderstad har drivit projektet med måleriombyggnaden som slutförts på mycket kort tid

VILL DU VETA MER?

Jonas Dubow
Business Development Manager, Machinery
jonas.dubow [@]teknos.com

STÄLL EN FRÅGA

Teknos lösningar för jordbruk, schaktning och byggindustrier

Ladda ner broschyr

Är du intresserad av industriell målning? Registrera dig till vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ PAINTING NEWS