Tehokkaampi maalausprosessi

Väderstad-Verken Ab, on yksi Euroopan johtavista maanmuokkaus- ja kylvökoneiden ja laitteiden valmistajista. Yritys kasvaa nopeaa vauhtia.

Väderstad-Verkenin koneista on tullut niin kysyttyjä, että kiintiöitä on jouduttu asettamaan. Vienti kasvaa nopeimmin ruokatarvikkeiden lisääntyvän kysynnän sekä Väderstadin koneiden tehokkuuden ja kestävyyden johdosta. Edellä mainitut seikat tekevät koneista erityisen kysyttyjä, maatalouden tuotannon tehostamispaineiden jatkaessa kasvuaan.

Uusi maalausjärjestelmä

Väderstad investoi voimakkaasti tuotekehitykseen ja laadunparantamiseen myös pintakäsittelyssä, jossa siirryttiin oxiranista polyuretaaniin vuonna 2007. Sen seurauksena laatu parani erityisesti sävyn ja kiillon keston osalta, mikä on erityisen tärkeää eteläisimmissä vientimaissa, joissa auringonvalo asettaa korkeammat vaatimukset sävyn ja kiillon kestolle.

Nykyään käytössä on yksikerrospolyuretaanimaali, TEKNODUR COMBI 3430-30, joka maalataan suoraan hiekkapuhalletulle teräspinnalle kuivakalvonpaksuuteen n. 120 µm. Käytössä on kaksi väriä, punainen ja keltainen ja maalin kiiltoaste on 75.

Maalausprosessissa laatu on parantunut ja tuotantokapasiteetti kasvanut.

Esikäsittely

Kaikki kappaleet sinkopuhdistetaan linjalla ja puhalletaan sen jälkeen uudessa kaapissa, jossa neljä ohjelmoitua robottia poistavat huolellisesti kaiken jäljelle jääneen puhallusmateriaalin. Sinkopuhalluslaitteisto rakennettiin uudelleen kesällä 2008, jotta esikäsittelyprosessi olisi entistäkin tehokkaampi. Sen johdosta puhallusaika lyheni ja samalla lopputulos parani.

Robotit, jotka puhaltavat kappaleet puhtaiksi, ovat aivan uusia ja ne asennettiin prosessin tehostamiseksi. Aikaisemmin suihkupuhdistus suoritettiin erillisessä ohjelmassa ja osittain manuaalisesti. Nyt suihkupuhdistus on tehokkaampaa ja vie vähemmän aikaa.

Maalaus ja kuivuminen

Maalaus tapahtuu kahdessa maalauskammiossa, jossa kummassakin on yksi robotti. Maalauskammioissa voidaan tarpeen vaatiessa maalata myös manuaalisesti. Maalattavat kappaleet sisältävät monia yksityiskohtia ja vaativat noin 120 erilaista robottiohjelmaa.

Vaderstad painting robot

Maali tulee konteissa, joista se pumpataan metallisäiliöihin sekoitettavaksi ja sen jälkeen edelleen maalausroboteille. Maalauksessa käytetään sähköstaattista korkeapaineilmaruiskutusta. Wagnerilta hankittua 2K Flexcontrol maalauslaitteistoa syötetään kuudella Leopard korkeapainemäntäpumpulla. Suihkupuhdistuksen, maalauksen, nopeutetun kuivauksen ja jäähdytyksen kokonaiskiertoaika on pudonnut 6,5 minuutista 4 minuuttiin.

Kuivuminen alkaa 4 minuutin haihtumisajalla, jota seuraa 7 x 4 minuutin konvektiouunitus sekä 3 x 4 minuutin jäähdytys, jossa käytetään hyväksi ulkoilmaa. Sekä uuni että jäähdytysalue ovat molemmat täysin uusittuja. Ne on suunniteltu parhaan mahdollisen kuivumisprosessin aikaansaamiseksi ja niiden ansiosta kappaleet voidaan käytännössä siirtää suoraan jäähdystysalueelta kokoonpanoalueelle.

Uudella laitteistolla uunitusaika on pudonnut 32,5 minuutista 28 minuuttiin, mutta kappaleiden lämpötila on kuitenkin entistä korkeampi. Kappaleiden korkeamman lämpötilan ja sitä seuraavan uuden jäähdytysalueen johdosta maalipinta on jo kokoonpanoalueella huomattavasti entistä kestävämpi ja jäähdytysaika on saatu lyhennettyä 20 minuutista 12 minuuttiin.

Korkeaa kokonaislaatua

Väderstadin kasvavat tuotantopaineet edellyttävät tuotannon jatkuvaa kehittämistä. Maalausprosessissa laatu on parantunut ja tuotantokapasiteetti kasvanut. Maalaamisen ja kuivumisen läpimenoaika on lyhentynyt 40%. Kestävämmän maalipinnan ansiosta kokoonpano sujuu helpommin ja vähemmillä pintavaurioilla ja lopputuloksena on entistäkin korkeampi kokonaislaatu.

 

Ola Wiberg and Per Nilsson Väderstadilta johtivat maalaamon uudistustöitä, jotka valmistuivat erittäin lyhyessä ajassa.