Nya spårvagnar från Transtech är byggda för att klara av de hårdaste väderförhållandena

Nya spårvagnar, utvecklade och tillverkade av Transtech, börjar att användas på Helsingfors gator. De nya vagnarna är utformade för att klara stadens kustklimat och urbana förhållanden, och ska tillgodose Helsingfors transportbehov under många årtionden framöver. 

I Finland kan temperaturen variera kraftigt mellan olika årstider. På sommaren kan det bli mer än 30 grader varmt, och på vintern mer än 40 grader kallt. Även under loppet av ett dygn kan temperaturen växla kraftigt, med temperaturskillnader på 10 grader eller mer. Maritim atmosfär med hög luftfuktighet, och sand- och saltspridning för att förbättra väglaget på vintern, ger dessutom en miljö som främjar korrosion.

God förståelse av de lokala förhållandena är en förutsättning för att säkerställa kvaliteten och funktionen hos de nya spårvagnarna – precis som med alla andra produkter som Transtech tillverkar.

Designar stålkonstruktioner med hänsyn till ytskiktet

Materialens kompatibilitet är en viktig aspekt vid ytbehandling av stålkonstruktionen. Att designa stålkonstruktionen innebar även att planera antikorrosionsbehandling av vagnstommen. Stålmaterialet valdes efter noggranna undersökningar av olika ståltyper. Vid antikorrosionsbehandling är det mycket viktigt att välja rätt material. Formmässigt strävade man också efter att undvika håligheter som skulle kunna försämra vagnens korrosionsbeständighet.

Fälttester och laboratorieexperiment användes för att hitta lämpliga ytbehandlingar. Zinkepoxifärgen TEKNOZINC 90 SE valdes som grundfärg, och TEKNODUR COMBI 3560-78, en highsolid polyuretanfärg, valdes som täckskikt. 

Artic citatblock

Som grundfärg valdes zinkepoxifärgen TEKNOZINC 90 SE. ”Zink är en bra lösning. Som en mindre ädel metall, absorberar den påfrestningar i skadade delar och ger ett katodiskt skydd av det område som utsätts för eventuell korrosion. Vi har utfört olika tester, bland annat genom att spreja salt på plåtar som rengjorts med en viss förbehandlingsmetod och belagts med zinkrik färg”förklarar Jukka Savilampi, produktionsingenjör hos Transtech. 

”I ytbehandlingsprocessen användes metodutveckling för att bestämma rätt ordning för processtegen vid sprejning av zinkfärgen. Det här är viktigt för slutresultatet av målningsarbetet. Om vagnens stomme våtmålas innebär det ofta att färgen hamnar utanför målområdena. Applicering av täckskiktet utförs i en annorlunda ordning”, säger Savilampi.

När täckskiktet är klart sprejas vagnen med ett skikt som skyddar den målade ytan mot slitage, stötar och slag. Alla ytbehandlingslösningar har testats avseende olika produktkombinationer, och produkterna kompletterar varandra när det gäller ett leverera ett bra korrosionsskydd.

Varje steg kontrolleras

Kvalitetskontrollanten Marko Sorvisto går igenom ytbehandlingsrapporterna noggrant. Varje steg i processen kontrolleras enligt aktuella standarder, och eventuella brister åtgärdas. Arbetet fortsätter inte förrän alla steg har blivit godkända i kontrollen. Resultaten dokumenteras i företagets kvalitetsledningssystem. 

Kvalitetskontrollant Marko Sorvisto går igenom ytbehandlingsrapporterna noggrant.

De första inspektionerna av stålkonstruktioner gäller materialets kvalitetsklass och avfettning, och dessa utförs innan man blästrar ytan. Innan ytan grundmålas säkerställer man att den har lämplig jämnhet efter blästringen.

Batchnummer, skiktets tjocklek, resultat från avdragningstester samt målningförhållanden för grundfärger och täckskikt registreras noggrant i specifika mätrapporter för varje vagn. Marko Sorvisto konstaterar att färgsystemet för de nya spårvagnarna har utmärkt vidhäftning: vid avdragstesterna överträffades standardernas krav med råge. I målningsprocessen för varje vagn målas även ett antal testplåtar. En del av dessa sparas för framtida referens, medan andra placeras utomhus för att genomgå fälttestning

”En produkt kan spåras med hjälp av mätrapporterna, som även kan användas för att göra snabbanalyser i ett senare skede”, säger Marko Sorvisto. Som kvalitetskontrollant har Marko Sorvisto full överblick över de klara produkternas kvalitet. ”Våra medarbetare är mycket skickliga”, säger Marko.

Produktutveckling har lett till fördjupat samarbete

Teknos och Transtech har samarbetet i många år. Tack vare produktutvecklingsaktiviteterna har samarbetet fördjupats. Enligt Esa Rintala, direktör för Transtechs Otanmäki-anläggning, är kundservice och problemlösning två av Teknos största styrkor.

  ”Verkstadsindustrin är storförbrukare av färg och ytbehandlingar, vilket gör oss till en lämplig partner för att testa och hitta nya lösningar”, säger Esa Rintala.

”Som företag är vårt mål att vara en föregångare, vad gäller både material och produkter.” 

 

Transtechs verkstad har en imponerande storlek på 1,5 hektar – sex fotbollsplaner skulle rymmas i lokalen. 

VILL DU VETA MER?

Jonas Dubow
Business Development Manager, Machinery
jonas.dubow [@]teknos.com

STÄLL EN FRÅGA

Är du intresserad av industriell målning? Registrera dig till vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ PAINTING NEWS