Nye sporvogne fra Transtech konstrueres, så de kan klare selv de mest barske forhold

En ny sporvogn designet og fremstillet af Transtech kører nu i Helsinkis gader. Den er udformet til at kunne modstå forholdene i byen og det barske havklima, og de nye sporvogne vil kunne opfylde transportbehovene i Helsinki storbyområdet i flere årtier frem i tiden.

Temperaturforskellene mellem årstiderne er relativt store i Finland. Om sommeren kan temperaturen komme over 30 grader, og om vinteren kan den gå ned til under -30 grader. Selv inden for det samme døgn kan der let forekomme store temperaturudsving. Derudover stiller det fugtige havklima sammen med saltning og grusning af vejene om vinteren særlige krav til rustbeskyttelse.

Helsinki City Transport HKL og den finske producent af rullende materiel Transtech har indgået kontrakt om 40 nye sporvogne. Der er mulighed for at udvide kontrakten med yderligere 90 sporvogne, hvis udbygningen af Helsinkis sporvognssystem forlø- ber som planlagt.

Den første sporvogn af den nye type kom på skinnerne i Otanmäki den 13. juni, 2013. De nye sporvogne er 27,3 meter lange med lav gulvkonstruktion. De har 73 faste sæder og plads til over 140 passagerer i alt. Der er samtidig plads til fire kørestole eller barnevogne.

Der er taget højde for de lokale forhold og krævende vejrforhold i Norden, og dermed sikrer vi en høj kvalitet og god funktion i de nye sporvogne, selv under de mest kræ- vende forhold – præcis som med alle andre produkter fremstillet hos Transtech.

Design af stålkonstruktioner, der kompletterer malearbejdet

Materialeegnethed er en vigtig faktor ved overbefladebehandling af stålkonstruktioner. Man har i designprocessen taget hensyn til den rustbeskyttende behandling af sporvognens karosseri og den efterfølgende malebehandling. Flere ståltyper blev undersøgt, og det endelige valg faldt på konstruktionsstål. Det rigtige materialevalg er uhyre vigtigt af hensyn til rustbeskyttelsen. Derudover har man undgået hulrum i karrosseriets udformning, da det ville nedsætte vognenes modstandsdygtighed over for rust.

Malingstypen blev udvalgt efter felttest og laboratorieundersøgelser. TEKNOZINC 90 SE Zinc Epoxy Paint blev valgt som grunder.

Det rigtige materialevalg er uhyre vigtigt af hensyn til rustbeskyttelsen.

The zinc epoxy paint TEKNOZINC 90 SE was selected as the primer. “Zink er en god løsning. Det er et mindre kostbart metal, det beskytter eventuelle beskadigede områder og sikrer katodisk beskyttelse af de områder, der er udsat for rustangreb. Vi foretog for eksempel saltspraytest på prøveplader, der blev rengjort med en særlig forbehandlingsmetode og behandlet med zinkholdig maling", forklarer produktionsingeniør Jukka Savilampi fra Transtech.

TEKNODUR COMBI 3560-78 polyuretanmaling med højt tørstofindhold blev valgt som topcoat.

"EPZn(R)PUR malingssystemet overholder ISO 12944-05 og har en slidstyrke i kategori C5-M. Øvrige afgørende faktorer for valg af malingssystem var den lave VOC-udledning",  fortsætter Savilampi.

“Ved overfladebehandlingen anvendte vi metodeudvikling til at fastlægge den korrekte rækkefølge ved processen til påføring af den zinkholdige maling. Det er afgørende for resultatet af malearbejdet. Ved anvendelse af vådmaling til overfladebehandling af vognenes karrosseri vil malingen ofte løbe og dermed ikke dække de tilsigtede områder. Topcoaten påføres efter en anden metode", tilføjer Savilampi.

Når topcoaten er påført, får vognene en beskyttende overflade, der sprayes på, og som gør de malede overflader modstandsdygtige over for slid, stød og slag. Alle overfladebehandlingsløsningerne er blevet effektivitetstestet ved forskellige produktkombinationer, og de supplerer hinanden, så vi opnår den rette rustbeskyttelse.

Alle trin kontrolleres ved inspektion

Kvalitetsinspektør Marko Sorvisto kontrollerer alle overfladebehandlingsrapporter grundigt. Hvert trin i processen kontrolleres med hensyn til overholdelse af standarder, og eventuelle mangler udbedres. Arbejdet fortsættes først, når alle trin er godkendt ved inspektionen. Resultaterne dokumenteres ligeledes i virksomhedens kvalitetsstyringssystem. 

Surface Treatment Quality Inspector Marko Sorvisto checks the surface treatment reports carefully.

Den første inspektion af stålkonstruktionen vedrører stålkvalitet og affedtning, og den udføres før sandblæsning. Før grundmaling skal vi sikre, at overfladen er tilstrækkeligt ru som følge af sandblæsningen.

Batchnumre, malingsfilmens tykkelse, resultat af aftrækningstest og maleforhold ved grunding og topcoating noteres omhyggeligt i målerapporter for den enkelte vogn. Sorvisto forklarer, at det malingssystem, der er anvendt til de nye sporvogne har en fremragende vedhæftning. Resultaterne af aftrækningstestene lå højere end kravene ifølge standarderne. Ved malingen af hver enkelt sporvogn bemales desuden et antal testplader, hvoraf nogle gemmes til senere kontroller, og andre placeres udendørs til felttest.

"Et produkt kan spores ved hjælp af målerapporterne, og rapporterne kan desuden anvendes på et senere tidspunkt til hurtig udarbejdelse af analyser", forklarer Marko Sorvisto. Som kvalitetsinspektør har Sorvisto et indgående kendskab til kvalitetsniveauet i de færdige produkter. "Vores medarbejdere er højt kvalificerede fagfolk", forklarer Sorvisto.

Produktudvikling har udbygget samarbejdet

Teknos og Transtech har samarbejdet gennem mange år. Aktiviteterne omkring produktudviklingen har medvirket til at intensivere samarbejdet. Transtechs direktør Esa Rintala fra Otanmäki Works nævner kundeservice og problemløsning som Teknos’ styrker.

 

Transtechs direktør Esa Rintala fra Otanmäki Works (til venstre) og produktionsingeniør Jukka Savilampi.

“Ingeniørindustrien er blandt de største indkøbere af maling, og dermed er vi en god partner til test og udvikling af nye løsninger", siger Esa Rintala.

“Vores mål i virksomheden er at være banebrydende både inden for materialer og produkter", konkluderer Esa Rintala.

 

Transtechs udviklingsværksted råder over et område på hele 5,1 hektarer svarende til seks fodboldbaner.

 

For mere information

Niels Hallum
Key Account Manager
niels.hallum@teknos.com

Stil et spørgsmål