ARTIC-raitiovaunut kestävät ankarimmissakin olosuhteissa

Ankarasta meri-ilmastosta ja kaupunkiolosuhteista huolimatta, Transtechin valmistamat uudet Artic -raitiovaunut on suunniteltu palvelemaan pääkaupungin liikennettä useita vuosikymmeniä.

Suomessa vuodenaikojen lämpötilanvaihtelut voivat olla varsin suuria. Kesällä lämpötila saattaa kohota yli +30 lämpöasteeseen, talvella se voi puolestaan laskea reilusti alle -30 pakkasasteen. Jopa yhden vuorokauden sisällä lämpötila voi helposti muuttua useita kymmeniä asteita. Myös mereltä tuleva kosteus sekä talvisin teille kylvetty hiekka ja suola tarjoavat korroosiolle erittäin hyvät edellytykset.

Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL ja suomalainen kiskokalustonvalmistaja Transtech ovat tehneet sopimuksen 40 uudesta raitiovaunusta. Sopimus käsittää myös option 90 lisävaunusta, mikäli Helsingin raitiovaunuliikenteen laajennukset tullaan toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti.

Ensimmäisen raitiovaunun roll-out nähtiin Transtech Oy:n tehtaalla Otanmäessä kesäkuun 13. päivänä 2013. Uudet raitiovaunut ovat 27,3 m pitkiä matalalattiavaunuja. Vaunussa on 73 kiinteää istumapaikkaa, kokonaispaikkamäärä on yli 140:n. Raitiovaunussa on tilaa myös neljälle pyörätuolille tai lastenvaunuille.

Paikallisten olosuhteiden tuntemus varmistaa uusien raitiovaunujen kuten muidenkin Transtechin valmistamien tuotteiden laadun ja toimivuuden kaikkein haastavimmissakin ympäristöissä.

Maalaus huomioon teräsrakenteen suunnittelussa

Teräsrakenteiden pintakäsittelyssä on tärkeää ottaa huomioon materiaalien yhteensopivuus. Raitiovaunun korin korroosiosuojausta suunniteltaessa myös maalaus otettiin huomioon teräsrakenteen suunnittelussa. Erilaisten teräksien tutkimisen jälkeen päädyttiin rakenneteräkseen. Oikeiden materiaalien valinnalla on suuri merkitys korroosionestossa. Lisäksi vaunun korien rakenteessa ei ole käytetty ontelomaisia muotoja, jotka altistaisivat rakenteet korroosiolle.

Maalaukseen liittyvät tutkimustyöt tehtiin sekä kenttä- että laboratoriokokeina. Pohjamaaliksi valittiin TEKNOZINC 90 SE sinkkiepoksimaali.

Oikeiden materiaalien valinnalla on suuri merkitys korroosionestossa.

The zinc epoxy paint TEKNOZINC 90 SE was selected as the primer.

"Sinkki on hyvä ratkaisu, koska epäjalompana metallina se uhrautuu mahdollisessa vauriokohdassa ja antaa katodista suojaa korroosioelementin vaikutuspiirissä. Teimme laboratoriossa esim. suolasumukoestuksia koelevyillä, jotka oli puhdistettu valitun esikäsittelyn mukaisesti sekä maalattu sinkkipölymaalilla ", Transtechin tuotantoinsinööri Jukka Savilampi kertoo.

Pintamaaliksi valittiin TEKNODUR COMBI 3560–78 high solids polyuretaanimaali.

"Tällä ISO 12944-05 standardin mukaisella EPZn(R)PUR maaliyhdistelmällä päästään rasitusluokkaan C5-M. Yksi ratkaiseva tekijä oli myös maaliyhdistelmän erittäin alhaiset VOC-päästöt ", Savilampi jatkaa.  

"Pintakäsittelyprosessissa haettiin menetelmäkehityksen kautta maalausjärjestys sinkkipölymaalin ruiskutukseen. Tämä on maalauksen lopputuloksen kannalta tärkeä asia, koska korin rakenteessa tulee märkämaalauksessa paljon ohiruiskutusta. Pintamaalaus tehdään taas eri maalausjärjestyksessä ", Savilampi lisää.

Pintamaalauksen jälkeen korin alustaan ruiskutetaan vielä alustansuoja-aine, joka suojaa maalipintaa kolhuilta ja kulumiselta. Kaikkien pinnoitteiden toimivuus on testattu keskenään, ja ne täydentävät toisiaan korroosiosuojauksessa.

Kaikki vaiheet tarkastetaan

Pintakäsittelyn laaduntarkastaja Marko Sorvisto tutkii tarkasti pintakäsittelyn mittapöytäkirjoja. Jokainen työvaihe tarkastetaan standardien mukaisesti ja mahdolliset puutteet korjataan. Työtä ei jatketa, ennen kuin kaikki työvaiheet on hyväksytty. Kaikki tulokset myös dokumentoidaan yrityksen laatujärjestelmään. 

Surface Treatment Quality Inspector Marko Sorvisto checks the surface treatment reports carefully.

Tarkastukset aloitetaan jo ennen suihkupuhdistusta terästyön laatuasteen ja rasvanpoiston osalta. Ennen pohjamaalausta varmistetaan, että pinta on suihkupuhdistettu tarpeeksi karkeaksi.

Pohja- ja pintamaalien eränumerot, maalikalvonpaksuudet, vetokokeiden tulokset sekä maalausolosuhteet kirjataan tarkasti vaunukohtaisiin mittapöytäkirjoihin. Sorvisto kertoo, että uusissa raitiovaunuissa käytetyn maaliyhdistelmän tartunta on ollut hyvä, vetokokeiden tulokset ovat ylittäneet jopa standardin vaatimukset. Jokaisen raitiovaunun maalauksen aikana mukana kulkee koelevyjä, jotka jäävät referenssilevyiksi tulevaisuuden varalle. Osa levyistä laitetaan ulos kenttäkoestukseen.

"Tuote voidaan jäljittää mittapöytäkirjoista ja niiden perusteella kyetään tekemään myöhemmin nopea analyysi ", Marko Sorvisto kertoo. Pintakäsittelyn laaduntarkastajana Sorvistolla on näköalapaikka valmiiden tuotteiden laatutasoon. "Työntekijöidemme ammattitaito on huipputasoa ", Sorvisto kiittää.

Tuotekehitys syventänyt yhteistyötä

Teknos ja Transtech ovat jo vuosia tehneet yhteistyötä. Tuotekehityksen myötä yhteistyö on syventynyt entisestään. Transtechin Otanmäen tehtaan johtaja Esa Rintala kertoo, että Teknoksen vahvuuksia ovat asiakaspalvelu ja ongelmanratkaisu.

 

Transtechin Otanmäen tehtaan johtaja Esa Rintala (vas.) ja tuotantoinsinööri Jukka Savilampi.

"Konepajateollisuus on yksi merkittävimpiä maalinkäyttäjiä, meidän kanssa on helppo testata ja hakea ratkaisuja yhteistyössä ", Esa Rintala sanoo.

"Haluamme olla yrityksenä edelläkävijöitä niin materiaalien kuin tuotteidenkin osalta ", Esa Rintala kiteyttää.

 

Transtechin 5,1 hehtaarin kokoinen konepajahalli on vaikuttava, hallin sisään mahtuisi kuusi jalkapallokenttää.