Nowe tramwaje Transtech przeznaczone są do pracy w najcięższych warunkach

Już wkrótce nowy tramwaj zaprojektowany i wykonany przez Transtech wyjedzie na ulice Helsinek. Tramwaje Transtech są odporne na ciężkie warunki klimatu morskiego panującego w mieście i już od kilku dziesięcioleci funkcjonują z powodzeniem w stolicy. 

W Finlandii sezonowe wahania temperatury są bardzo znaczące. Latem temperatura może dojść nawet do +30 i więcej a zimą spaść znacznie poniżej -30 stopni. Nawet w ciągu doby temperatura może ulec zmianie o dziesiątki stopni. Dodatkowo, wilgotny morski klimat w połączeniu z piaskiem i solą stosowanymi na ulicach zimą stwarza warunki sprzyjające korozji.

Helsinki City Transport HKL oraz fiński producent taboru kolejowego Transtech zawarli umowę na 40 nowych tramwajów. Umowa określa możliwość wykonania kolejnych 90 tramwajów, na wypadek dalszego rozwoju helsińskiego systemu tramwajowego.

Wprowadzenie do użytku pierwszego nowego tramwaju miało miejsce w Otanmäki 13 czerwca. Co istotne, nowe tramwaje przejdą testy praktyczne zimą 2013, jeszcze przed rozpoczęciem produkcji seryjnej.

 

Projektowanie konstrukcji stalowych z uwzględnieniem procesu malowania

Projekt konstrukcji stalowej obejmuje planowanie procesu zabezpieczenia antykorozyjnego korpusu tramwaju, łącznie z malowaniem. Wybór właściwych materiałów i ich kompatybilność jest ważnym aspektem w ochronie konstrukcji stalowych przed korozją. Stal konstrukcyjna do budowy korpusu została wybrana spośród wielu rodzajów stali na podstawie przeprowadzonych badań. 

Badania związane z malowaniem obejmowały próby polowe i eksperymenty laboratoryjne. Jako podkład zastosowano epoksydową farbę wysokocynkową TEKNOZINC 90 SE.

Wybór odpowiednich materiałów jest bardzo ważny w zapewnieniu właściwości antykorozyjnych.

The zinc epoxy paint TEKNOZINC 90 SE was selected as the primer. “Cynk jest dobrym rozwiązaniem. Będąc mniej szlachetnym metalem, reaguje zapewniając ochronę katodową stali w miejscu, na którym doszło do uszkodzenia powłoki. Między innymi przeprowadzili- śmy testy w komorze solnej polegające na rozpylaniu solanki na panelach testowych przygotowanych przy użyciu określonej metody obróbki wstępnej i pokrytych farbą wysokocynkową, wyjaśnia Inżynier ds. Produkcji Jukka Savilampi z Transtech.

“Opracowana technologia obróbki powierzchni określa kolejność poszczególnych etapów procesu aplikacji farby wysokocynkowej. Jest to istotne dla efektu końcowego procesu malowania, ponieważ w trakcie stosowania technik aplikacji farb ciekłych na konstrukcjach takich jak korpusy tramwajów, natryskiwana farba trafia nie tylko tam, gdzie chcieliśmy ją nałożyć. Aplikacja warstwy nawierzchniowej jest przeprowadzana w innej kolejności, dodaje Savilampi.

Po aplikacji warstwy nawierzchniowej, tramwaj zostaje pokryty powłoką ochronną, która zapewnia zabezpieczenie przed zużyciem. Skuteczność wszystkich rozwiązań wykorzystujących aplikację powłok ochronnych została sprawdzona w zakresie różnych kombinacji produktów, a te uzupełniają się zapewniając ochronę przed korozją.

Każdy etap podlega kontroli

Inspektor ds. Jakości Obróbki Powierzchni – Marko Sorvisto sprawdza dokładnie raporty dotyczące obróbki powierzchni. Każdy etap procesu podlega kontroli zgodnie ze standardami a możliwe braki są korygowane. Praca jest kontynuowana po pozytywnym przejściu kolejnych etapów kontroli. Wyniki są dokumentowane w systemie zarządzania jakością firmy.

Surface Treatment Quality Inspector Marko Sorvisto checks the surface treatment reports carefully.

Pierwsza kontrola prac dotyczy stanu pod- łoża oraz jakości odtłuszczania i jest przeprowadzana przed obróbką strumieniowo-ścierną. Przed nałożeniem podkładu musimy mieć pewność, że powierzchnia ma odpowiedni profil chropowatości.

Numery partii, grubość powłoki, wyniki testów przyczepności powłok metodą odrywania a także warunki klimatyczne panujące w trakcie aplikacji farb podkładowych i nawierzchniowych są rejestrowane w odpowiednich raportach pomiarowych dla poszczególnych tramwajów. Sorvisto stwierdza, że powłoka malarska stosowana do zabezpieczania nowych tramwajów cechuje się doskonałą adhezją; w rzeczywiMerja Jakobsson Redaktor, Farby do metalu Dyrektor firmy Transtech Esa Rintala (po lewej) i Inżynier ds. Produkcji Jukka Savilampi. Inspektor ds. Jakości Obróbki Powierzchni Marko Sorvisto sprawdza raporty dotyczące obróbki powierzchni. stości wyniki testów przyczepności wykraczają znacznie poza wymagania normowe. Proces malowania dla każdego tramwaju przewiduje wykonanie paneli testowych, z których część jest przechowywana jako próbki archiwalne, a inne eksponowane są w warunkach zewnętrznych i stanowią materiał do tzw. testów polowych.

“Produkt można zidentyfikować dzięki takim raportom, mogą one być także użyte do przeprowadzenia szybkich analiz w późniejszym terminie, wyjaśnia Marko Sorvisto.

Rozwój produktu opiera się na głębokiej współpracy

Teknos i Transtech współpracują od wielu lat. Działania związane z rozwojem produktów uczyniły tę współpracę bliższą. Dyrektor Transtech Esa Rintala jako mocne strony Teknos wymienia poziom obsługi klienta i pomoc w rozwiązywaniu problemów.

 

Dyrektor firmy Transtech Esa Rintala (po lewej) i Inżynier ds. Produkcji Jukka Savilampi

 “Przemysł inżynieryjny jest jednym z najważ- niejszych, które wykorzystują farby, co sprawia, że jesteśmy odpowiednim partnerem do testów i poszukiwania nowych rozwiązań", mówi Esa Rintala.

“Jako firma dążymy do tego, by stać się prekursorem zarówno w zakresie materiałów jak i produktów", mówi Esa Rintala.

 

Warsztat inżynierski firmy Transtech znajduje się na powierzchni 5,1 hektarów, równej sześciu boiskom do piłki nożnej.