TEKNOPOX PRIMER 87-00 MIOX

Grunt epoksydowy

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Międzywarstwa
  • Grunt

TEKNOPOX PRIMER 87-00 MIOX jest grubopowłokowym, gruntem epoksydowym o wysokiej zawartości części stałych, zawierającym płatkowy błyszcz żelaza. Farba utwardza się również w temperaturach od -10ºC.

Farba stosowana jest do gruntowania konstrukcji stalowych lub betonowych eksploatowanych w atmosferze morskiej, nadmorskiej i przemysłowej. Ponadto jest stosowana do gruntowania konstrukcji stalowych, żeliwnych i betonowych narażonych na działanie niszczące czynników mechanicznych.

Powłoka półmatowa, bardzo dobrze przyczepna do podłoża, twarda i wytrzymała mechanicznie. Powłoka odporna na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem promieniowania słonecznego powłoka może ulec kredowaniu i zmienić odcień.

Zawartość substancji stałych abt. 80 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1450 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 250 g/l
Czas przydatności do stosowania 1,5 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 100:23 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNOPOX HARDENER 7377
Czas schnięcia - pyłosuchość po 45 min
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 2 h
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po 5 dniach
Rozcieńczalnik W razie konieczności (np. zgęstnienie wyrobu, aplikowanie w niskich temperaturach, aplikowanie w niższej grubości pojedynczej powłoki) należy użyć rozcieńczalnika TEKNOSOLV 9506 w ilości do 15%.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 9506