TEKNOPOX PRIMER 87-00 MIOX

  • Korrosionsskyddande
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Mellanbehandling
  • Grundfärg
Volymtorrhalt ca. 80 %
Vikttorhalt ca. 1450 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 250 g/l
Pot life 1,5 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 100:23 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNOPOX HARDENER 7377