TEKNOPOX PRIMER 87-00 MIOX

  • Korroosionkestävä
  • 2-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • Välimaali
  • Pohjamaali

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 80 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 1450 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 250 g/l
Käyttöaika 1,5 h (+23 °C)
Sekoitussuhde 100:23 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: TEKNOPOX HARDENER 7377