TEKNOPOX PRIMER 87-00 MIOX

  • Korrosion beskyttende
  • 2-komponent
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • Mellembehandling
  • Grunding
Tørstof ca. 80 % volumen
Total tørstofmasse ca. 1450 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 250 g/l
Pot-life 1,5 h (+23 °C)
Blandingsforhold 100:23 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNOPOX HARDENER 7377