TEKNOPOX PRIMER 87-00 MIOX

  • Korrosioonikindel
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Vahekiht
  • Kruntimine
Kuivainesisaldus ca 80 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1450 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 250 g/l
Segu kasutusaeg 1,5 h (+23 °C)
Segamissuhe 100:23 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNOPOX HARDENER 7377