TEKNOPOX PRIMER 87-00 MIOX

  • 2-komponentna
  • Vmesni premaz
  • Premaz
Suha snov cca. 80 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1450 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 250 g/l
Pot life 1,5 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 100:23 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNOPOX HARDENER 7377