KIRJO

Farba do blach dachowych

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt rozpuszczalnikowy

KIRJO jest farbą alkidową, pigmentowaną pigmentami antykorozyjnymi, przeznaczoną do malowania renowacyjnego blach dachowych i farbą specjalną do powierzchni ocynkowanych i wykonanych z metali lekkich. Wygląd powłoki: półmat.

Stosuje się do malowania renowacyjnego blach dachowych pomalowanych farbami alkidowymi i innych powierzchni galwanizowanych, a także z metali lekkich. Może być również stosowana jako warstwa ochronna na ocynkowane ogniowo i aluminiowe powierzchnie a także jako warstwa nawierzchniowa na powierzchnie stalowe zagruntowane KIRJO. Każda z warstw aktywnie chroni przed korozją. Zawierając specjalne pigmenty neutralizujące kwaśne gazy zawarte w powietrzu, chroni powierzchnię przed korozją.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Przygotowanie powierzchni

Pomalowane farbami alkidowymi blachy dachowe i inne powierzchnie stalowe Usunąć rdzę, łuszczące się i słabo przylegające fragmenty starych powłok poprzez skrobanie, szczotkowanie, piaskowanie lub obróbkę strumieniowo-ścierną. Jeżeli istnieje przypuszczenie że cała powłoka słabo się trzyma (np. powłoka łuszczy się w wielu miejscach) należy ją usunąć – mechanicznie lub przy użyciu odpowiedniego środka do usuwania farb. Farby bitumiczne i smołowe, przed zastosowaniem KIRJO należy całkowicie usunąć. Powierzchnie oczyścić środkiem do czyszczenia powierzchni dachowych RENSA ROOF (rozcieńczony - 1 część detergentu : 3 części wody) i spłukać obficie wodą. UWAGA! Środek czyszczący nie może wysychać na powierzchni, która będzie malowana. Niemalowane powierzchnie ocynkowane: Przed malowaniem powierzchnie stalowe ocynkowane zmyć środkiem czyszczącym do powierzchni ocynkowanych RENSA STEEL, zgodnie z instrukcją. Ewentualną rdzę usunąć drucianą szczotką stalową. Tłuszcz i olej zmyć rozpuszczalnikiem TEKNOSOLV 9550 przed zastosowaniem środka czyszczącego RENSA STEEL. Powierzchnie aluminiowe: Umyć środkiem czyszczącym RENSA STEEL i zszorstkować stosując odpowiednią metodę.

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Odpowiedni rozmiar dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,013 - 0,015". Powierzchnie zardzewiałe pokryć wstępnie KIRJO, a następnie cały dach pomalować warstwą farby KIRJO o grubości 40μm.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha. W czasie nakładania i schnięcia temperatura powietrza otaczającego, powierzchni oraz farby powinna wynosić co najmniej +5°C, a wilgotność względna poniżej 80 % Przy malowaniu powierzchni o temp. wyższej niż +30°C, należy rozcieńczyć farbę przy pomocy TEKNOSOLV 9550 (5-10%). Nie zaleca się stosowania wyrobu przy temp. powierzchni wyższej niż +50°C.

Konserwacja

Ostateczne formowanie powłoki, w normalnych warunkach zajmuje około 1 - 2 tygodni I dopiero po upływie tego czasu powłoka osiąga ostateczną trwałość i twardość. W tym czasie z powłoką należy postępować ostrożnie. Pomalowaną powierzchnię można oczyścić przez delikatne zmywanie wodą z obojętnym detergentem (pH 6-8). Do bardzo brudnych powierzchni zaleca się stosowanie słabo alkalicznego detergentu (ph 8 -10). W kwestii rozcieńczania i sposobu używania detergentów należy postępować zgodnie z ich instrukcją użycia. Powierzchnie pomalowane farbą KIRJO można w przyszłości poddawać renowacji farbami alkidowymi i akrylowymi, zgodnie z instrukcją ich użycia.
Zawartość substancji stałych abt. 46 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) LZO wartości graniczne (kat A/i): 500 g/l. LZO produktu: max. 500 g/l.
Połysk Półmat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,2 g/ml
Zużycie praktyczne 9 - 11 m²/l. Zależy od techniki nanoszenia, rodzaju powierzchni, strat w procesie natrysku itp.
Czas schnięcia - pyłosuchość 4 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk 6 h
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 1621 (solwent nafta) lub ТЕKNOSOLV 9550
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 1621 (solwent nafta)
Kolory Farby bazowe 1, 3 i 4 można barwić aby otrzymać odcienie zgodne z Kartami Kolorów Zewnętrznych. Kolory gotowe: T2514 Brązowy. T2515 Czarny.
Opakowania Baza 1, baza 3, baza 4: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. T2514, T2515: 1 l, 3 l, 10 l, 20 l.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszystkie odpady produktu, do momentu utylizacji powinny być zbierane i przechowywane w pojemnikach zabezpieczonych przed dostępem powietrza, np. zalane wodą.
Aprobaty i certyfikaty Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.