KIRJO

Peltikattomaali

  • Korroosionkestävä
  • Liuotinohenteinen

KIRJO on alkydipohjainen, ruosteenestopigmentoitu peltikattojen huoltomaali sekä sinkittyjen ja kevytmetallipintojen erikoismaali. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 451. Kiiltoryhmä 4, puolihimmeä.

Käytetään alkydimaaleilla maalattujen peltikattojen sekä muiden galvanoitujen ja kevytmetallipintojen huoltomaalaukseen. Voidaan käyttää myös kuumasinkittyjen ja alumiinipintojen suojamaalina sekä KIRJOlla pohjamaalattujen teräspintojen pintamaalina jolloin saadaan aktiivista korroosionestoa pohjasta pintaan. Aktiivisen pigmentointinsa ansiosta hidastaa ilman happamien epäpuhtauksien vaikutusta ja alustan syöpymistä.

Tuoteseloste

Tuotteen värikartta

Pinnan esikäsittely

AIEMMIN ALKYDIMAALILLA MAALATUT PELTIKATOT JA MUUT TERÄSPINNAT: Kaikki hilseilevä ja huonosti kiinni oleva maali sekä ruoste kaavitaan, teräsharjataan, hiotaan tai suihkupuhdistetaan. Mikäli kaikki maali on tai sen voidaan olettaa olevan huonosti kiinni (esim. pinnassa monin paikoin hilseileviä kohtia), se poistetaan mekaanisesti tai maalinpoistoaineella. Bitumimaalit ja tervat poistetaan kokonaan ennen KIRJO-maalausta. Pinta pestään RENSA ROOF kattopesuaineella (laimennus 1 osa pesuainetta : 3 osaa vettä) ja huuhdellaan huolellisesti vedellä. HUOM! Pesuaine ei saa kuivua maalattavaan pintaan. MAALAAMATTOMAT SINKKIPINNAT: Sinkitty teräspinta pestään RENSA STEEL peltipesuaineella ohjeen mukaan ennen maalausta. Mahdollinen ruoste poistetaan esim. teräsharjalla ja rasva- ja öljyläikät poistetaan TEKNOSOLV 9550:llä ennen RENSA STEEL -käsittelyä. ALUMIINIPINNAT pestään RENSA STEEL peltipesuaineella ja karhennetaan soveltuvin menetelmin.

Käsittelyohje

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Ilmattoman ruiskun suutin 0,013 - 0,015". Ruosteiset, esikäsitellyt kohdat paikkamaalataan KIRJOLLA, jonka jälkeen katto maalataan tasaisesti KIRJOLLA kuivakalvonpaksuuteen 40 µm.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattaessa lämpimiä (yli +30 °C) pintoja maalia ohennetaan 5 - 10 % TEKNOSOLV 9550:llä. Pinnan lämpötilan ollessa yli +50 °C ei sen maalaamista suositella.

Pinnan hoito

Maalipinta kestää vesisadetta normaaliolosuhteissa n. kolmen tunnin kuivumisen jälkeen. Maalin lopullinen kalvonmuodostus normaaliolosuhteissa kestää 1 - 2 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Ennen tätä on maalipintaa käsiteltävä varoen. KIRJOLLA maalattu katto voidaan tarvittaessa pestä vedellä ja neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuoksella. Pahoin likaantuneilla pinnoilla voidaan käyttää myös heikosti emäksisiä (pH 8 - 10) pesuaineita. Pesuaineiden käytössä noudatetaan pesuainevalmistajan laimennus- ym. käyttöohjeita. KIRJOLLA maalattu pinta voidaan tulevaisuudessa huoltomaalata kohteeseen soveltuvilla alkydi- tai akrylaattimaaleilla ko. tuotteiden käyttöohjeiden mukaisesti.
Kuiva-ainepitoisuus n. 46 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/i): 500 g/l. Tuotteen VOC: max. 500 g/l.
Kiilto Puolihimmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1,2 g/ml
Käytännön riittoisuus 9 - 11 m²/l kertamaalauksella. Arvot riippuvat mm. maalausmenetelmästä, pinnan laadusta sekä ruiskumaalauksessa kohteen rakenteesta johtuvasta ohiruiskutuksesta.
Pölykuiva 4 h
Kosketuskuiva 6 h
Ohenne TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini) tai TEKNOSOLV 9550
Välineiden pesu TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini).
Värisävyt Perusmaalit 1, 3 ja 4, jotka voidaan sävyttää sävytyspastoilla ulkomaalivärikartan sävyihin. Valmissävyt: T2514 Ruskea. T2515 Musta.
Pakkauskoot Perusmaali 1, perusmaali 3, perusmaali 4: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. T2514, T2515: 1 l, 3 l, 10 l, 20 l.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.
Hyväksynnät & sertifikaatit Avainlippu