KIRJO

  • Korrosion beskyttende
  • Opløsningsmiddelbaseret

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Påføring

Omrøres grundigt inden anvendelse. Egnet airless dysestr. 0,013 - 0,015".

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %.

Vedligeholdelse

Tørstof ca. 46 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/i): 500 g/l. VOC-værdi for produktet: maks. 500 g/l.
Glans Halvmat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,2 g/ml
Praktisk rækkeevne Afhænger af påføringsteknikken, overfladeforhold, overspray osv.
Fortynder
Rengøring
Nuancer
Emballage 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. T2514, T2515: 1 l, 3 l, 10 l, 20 l.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad. BEMÆRK! På grund af risiko for selvantændelse skal spild fra produktet, forbisprøjt og snavsede klude opbevares på et brandsikkert sted i lufttætte beholdere. Nedsænkning i vand kan også anbefales.
Godkendelser og certifikater Finsk flagmærke. Tildeles produkter, der er udviklet og produceret i Finland.