KIRJO

  • Korrosjonsbeskyttende
  • Løsemiddelbasert

Sikkerhetsdatablad

Forbehandling

Påføring

Omrøres grundig før bruk. Velegnet Airless dysestørrelse 0,013 - 0,015".

Påføringsforhold

Overflaten som skal behandles må være tørr. Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og malingens temperatur være over +5 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn 80 %.

Vedlikehold

Tørrstoff ca. 46 % by volume
Flyktige organiske forbindelser EU VOC grenseverdi (kat A/i): 500 g/l. Produktets VOC: maks. 500 g/l.
Glans Halvmatt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,2 g/ml
Praktisk dekkevne Avhenger av påføringsteknikk, overflateforhold, oversprøyting osv.
Tynner
Rengjøring
Farger
Emballasje 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. T2514, T2515: 1 l, 3 l, 10 l, 20 l.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad. MERK! På grunn av risikoen for selvantenning må søl av produktet, sprøytestøv og tilsmussede kluter oppbevares på et brannsikkert sted i lufttette beholdere. Oppbevaring i vann kan også anbefales.
Godkjennelser og sertifikater «Finnish Key Flag». Den gis til produkter som er helt og holdent utviklet og produsert i Finland.