Direktiva HOS

Direktiva o hlapivim organskim spojevima

Svrha ove direktive (2010/75 / EU) je spriječiti ili smanjiti izravne i neizravne učinke emisija hlapivih organskih spojeva (HOS) na okoliš i ljudsko zdravlje.

Otapala koja sadrže tvari koje bi mogle ozbiljno utjecati na ljudsko zdravlje i okoliš (kancerogene, mutagene ili toksične za reprodukciju) moraju se u najkraćem mogućem roku zamijeniti manje štetnim tvarima. Navedene su strože vrijednosti emisije štetnih tvari.

Teknos osigurava da se proizvodi proizvode u skladu s ograničenjima koncentracije HOS-a koje se tiču ​​određenih proizvoda.

Željeli biste znati više?

Nazovite nas   00386 4 236 58 78

                  ili ispunite  

obrazac