WOODEX CLASSIC

Lasyr

  • Lösningsmedelsburen

Tixotropt, alkydbaserad laserande träskydd för utomhusbruk. WOODEX CLASSIC är lätt att stryka och det sugs in i träytan och efter den första behandlingen bildar ingen enhetlig film. Skyddar trä från väderpåfrestning genom att bromsa påverkan av fukt, solens UV-strålning och nedsmutsning. Färgproduktgrupp 491 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

Används på nya och med laserande träskyddsmedel behandlade träytor, t.ex. stockytor, fasader, dörrar, fönsterkarmar och staket. Ej lämplig på filmbildande träskyddsmedel, ej heller i växthus, drivbänkar eller fähus. Ej lämplig för inomhusbruk.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Produktkulörkarta

Förbehandling av yta

Rengör ytan från löst material, smuts och damm med stål- eller rotborste eller med stålskrapa. Tvätta smutsiga och/eller mögliga ytor med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Skölj därefter ytorna väl med vatten och låt dem torka.

Applicering

Rör om WOODEX CLASSIC väl före användningen och även under arbetets gång. Applicera lasyren med pensel, borste eller spruta. Stryk alltid hela stocken eller brädan på en och samma gång för att undvika skarvställen. Behandla ändträ speciellt omsorgsfullt. För obehandlat trä rekommenderas grundning med grundolja ur WOODEX-serien. Användning av endast färglöst träskydd rekommenderas inte på grund av begränsad väderbeständighet.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrvikt. Under behandlingen och torktiden skall luftens, ytans och lasyrens temperatur vara över +5 °C och luftens relativa fuktighet under 80 %.
Volymtorrhalt ca. 18 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 700 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/f): 700 g/l. Produktens VOC: max. 700 g/l.
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 0,8 g/ml
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)
Väderbeständighet God
Emballage Färglös: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.
Godkännanden & Certifikat Nyckelflaggan (Finland)