WOODEX CLASSIC

Lakierobejca

  • Produkt rozpuszczalnikowy

Lekko tiksotropowa, oparta na żywicy alkidowej, transparentna lakierobejca do drewna, do użytku zewnętrznego. Głęboko penetruje drewno i jest łatwa w nakładaniu. Tworzy jednolitą powłokę już po pierwszym nałożeniu. Powłoka chroni drewno przed działaniem warunków atmosferycznych, działaniem wilgoci, promieniami UV i przebarwieniami.

Odpowiednia do drewna świeżego i uprzednio pokrytego lakierobejcą, np. ściany, drzwi, framugi okienne, ogrodzenia. Nie nadaje się do stosowania na preparatach dyspersyjnych lub olejnych oraz do szklarni, chłodni lub budynków dla inwentarza. Nie nadaje się do stosowania wewnątrz.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Karty koloru produktów

Przygotowanie powierzchni

Odpadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć za pomocą szczotki drucianej lub zdzieraka. Brudne i/lub spleśniałe powierzchnie oczyścić środkiem do czyszczenia elewacji RENSA FACADE. Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia.

Nakładanie

Lakierobejcę dokładnie wymieszać przed użyciem i od czasu do czasu w trakcie pracy. Nakładać za pomocą pędzla lub natrysku. Nakładać równo i dokładnie na całej długości aby uniknąć punktów wznowienia. Pokryć dokładnie końce desek. Niezabezpieczone drewno zaleca się zagruntować za pomocą impregnatu WOODEX BASE. Nie zaleca się stosowania nieskolorowanej bejcy jako samodzielnego wymalowania ze względu na ograniczoną odporność na warunki atmosferyczne.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna. Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.
Zawartość substancji stałych abt. 18 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 700 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/f): 700 g/l. VOC produktu: max 700 g/l.
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 0,8 g/ml
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 1621
Odporność na warunki atmosferyczne Dobra.
Opakowania Bezbarwna: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz karta charakterystyki. UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu, pył farby, zużyte czyściwo itp. do momentu utylizacji powinny być zbierane i przechowywane w ogniochronnych pojemnikach z ograniczonym dostępem powietrza np. zalane wodą.
Aprobaty i certyfikaty Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.