WOODEX CLASSIC

Kuullote

  • Liuotinohenteinen

Ulkokäyttöön tarkoitettu helpposivelteinen, hyytelömäinen kuullote, joka imeytyy puupintaan muodostamatta ensikäsittelyn jälkeen yhtenäistä kalvoa. Suojaa puuta säärasituksilta hidastaen kosteuden ja auringonvalon vaikutusta sekä pinnan likaantumista. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 491.

Uudet ja aikaisemmin kuultavalla puunsuoja-aineella käsitellyt puupinnat, esim. hirsipinnat, seinät, ovet, ikkunanpuitteet ja aidat. Ei sovi kalvoa muodostavien puunsuoja-aineiden päälle eikä kasvihuoneisiin, kasvilavoihin tai eläinsuojiin. Ei sovi sisäkäyttöön.

Käyttöturvallisuustiedote

Tuotteen värikartta

Pinnan esikäsittely

Käsiteltävästä pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly teräs- tai juuriharjalla tai teräskaapimella. Likaiset ja/tai homeiset pinnat pestään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella. Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua.

Käsittelyohje

WOODEX CLASSIC kuullote sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana. Levitetään siveltimellä, harjalla tai ruiskulla. Kuullote sivellään tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko hirren tai laudan pituudelta näkyvien jatkoskohtien välttämiseksi. Päätypuu käsitellään erityisen huolellisesti. Käsittelemätön puu suositellaan pohjustettavaksi WOODEX-sarjan pohjustepuunsuojalla. Värittömän kuullotteen käyttöä yksistään ei suositella rajoitetun säänkeston takia.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja kuullotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Kuiva-ainepitoisuus n. 18 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/f): 700 g/l. Tuotteen VOC: max. 700 g/l.
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 0,8 g/ml
Käytännön riittoisuus Sahalauta 5 - 8 m²/l. Höylälauta ja hirsi 8 - 12 m²/l
Välineiden pesu TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini)
Värisävyt Väritön ja kuultavat sävyt. Värittömän kuullotteen käyttöä yksistään ei suositella rajoitetun säänkeston takia.
Säänkestävyys Hyvä
Pakkauskoot Väritön: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.
Hyväksynnät & sertifikaatit Avainlippu