WOODEX CLASSIC

  • Opløsningsmiddelbaseret

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 18 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 700 g/l
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 0,8 g/ml
Godkendelser og certifikater Finsk flagmærke. Tildeles produkter, der er udviklet og produceret i Finland.