WOODEX CLASSIC

  • Løsemiddelbasert

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 18 % by volume
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 0,8 g/ml
Godkjennelser og sertifikater «Finnish Key Flag». Den gis til produkter som er helt og holdent utviklet og produsert i Finland.