WOODEX CLASSIC

Puidulasuur

  • Lahustipõhine

Kergelt tiksotroopne alküüdipõhine läbipaistev puidulasuur välistöödeks. Lihtne pinnale kanda, imendub puitu ja ei moodusta esimesel pealekandmisel nähtavat kilet. Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest vähendades niiskus-, määrdumiskahjustusi ja UV-kiirguse toimet.

Uued ja eelnevalt läbipaistvate lasuuridega töödeldud puitpinnad, nt palkpinnad, seinad, uksed aknaraamid ja aiad. Ei sobi kilet moodustavatele puidulasuuridele, kasvuhoonetesse, taimelavadele ega loomapidamisehitistele. Ei sobi sisetöödeks.

Pinna eeltöötlus

Eemalda kõik lahtised osakesed, mustus ja tolm traatharja, tugeva harja või kaabitsaga. Pese määrdunud või hallitanud pinnad RENSA FACADE fassaadipuhastusainega. Loputa pinnad hoolikalt veega ja lase kuivada.

Pealekandmine

Sega WOODEX CLASSIC enne kasutamist korralikult läbi, sega ka kasutamise ajal. Kanna pinnale pintsli või pihustiga. Kanna lasuur pinnale terve laua või tala pikkuses, et vältida nähtavaid üleminekukohti. Töötle eriti hoolikalt ristlõikekohti. Töötlemata puidu kruntimiseks soovitatakse WOODEX BASE kruntimmutit. Ilmastikukoormuse tõttu ei soovitata kasutada puidulasuuri ilma krundita.

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus võib olla max 20% puidu kuivkaalust. Töötlemise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhi, toote ja pinna temperatuur olema üle +5°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Kuivainesisaldus ca 18 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 700 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/f): 700 g/l. Toote LOÜ: max 700 g/l.
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 0,8 g/ml
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 1621 (lakibensiin)
Ilmastikukindlus Hea
Pakendid Värvitu: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb kõiki tootejääke, pihustitolmu ja määrdunud lappe jne hoida tuleohutus kohas õhukindlalt suletud konteinerites. Soovitatakse ka veega immutamist.
Heakskiidud ja sertifikaadid Soome Võtmelipp