TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00

Brandhämmande topplack

  • Vattenburen
  • Färg
  • Topcoat

TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00 i är en vattenbaserad brandskyddsfärg för väderutsatta träpaneler. Materialet: Massiv eller stavlimmad granpanel med tjocklek 19-57 mm enligt riktlinjer i klassifikationsrapporter.

Används som en industriell brandhämmande topplack i system: Teknos FR Façade med TEKNOSAFE 2407-00 för att förbättra “reaction to fire” (EN 13501-1) för väderutsatta träpaneler - see https://www.teknos.com/products/teknosafe-flame-protect-2408-00/. Innan produkten tas i bruk bör Teknos kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga. Brandskyddsegenskaperna är klassificerade enligt B-s1, d0 / B-s2, d0 EN 13501-1 (SBI test) i system: Teknos Façade. Systemet Teknos FR Façade uppfyller durability class EXT enligt EN16755. Teknos FR Façade täckande uppnår även SP Fire 105, K₁10 och K₂10.

Förbehandling av yta

Ytan ska vara ren och torr. Fukthalten i träet ska vara mellan cirka 10% och bör inte överstiga 12%.

Applicering

Appliceringsförhållanden

Luftens, ytans och färgens temperatur skall vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80% under tiden för applicering och torkning. Det bästa slutresultatet uppnås då luftens temperatur är +23°C - +38°C, den relativa luftfuktigheten är 50-70% och ventilationen är god. Omblandas väl före användningen, maskinell omrörning rekommenderas. För alla behandlade ytor rekommenderas att foam av tjocklek 1,5 mm minimum (polyuretanfilm t.ex.) används vid paketering mellan skivorna/panelerna.

Lagring

Lämpligaste lagringstemperatur är +10°C - +25°C. Förvaras frostfritt.

Appliceringsmetod

Appliceras industriellt.
Volymtorrhalt ca. 37 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 1 g/l
Glans Matt
Brytsystem Teknocolor
Teoretiskt spridningsområde Klassificering är baserad på ≥350 g/m² TEKNOSAFE 2407-00 med eller utan ≤150 g/m² TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00.
Torktid - genomtorr Tidigast efter 4 h
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Vatten.
Kulörer Bas 1 och bas 3 (täckande kulörer). Alla kulörrecept är utvecklade av Teknos Shade Service.
Emballage Finns i en rad förpackningsstorlekar som standard.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.