TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00

Brandhæmmende topcoat

  • Vandbaseret
  • Maling
  • Topcoat

TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00 er en vandbaseret brandhæmmende topcoat til udvendige beklædningsbrædder i massivt træ. Substrat: Massiv gran og stavlimede gran paneler med en tykkelse på 19-57 mm med henvisning til relevant klassifikationsrapport.

Anvendes som industriel brandhæmmende topcoat som en del af et system kaldet Teknos FR Façade med TEKNOSAFE 2407-00 for at forbedre reaktion på brand (EN 13501-1) på udvendige træoverflader - se https://www.teknos.com/products/teknosafe-flame-protect-2408-00/. Inden anvendelse kontaktes Teknos for at tjekke det pågældende produkts egnethed. De brandhæmmende egenskaber er klassificeret iht. B-s1, d0 / B-s2, d0 EN 13501-1 (SBI-test) i bestemte systemer. Holdbarhedsklasser for reaktion på brand på brandhæmmende træfacader behandlet med Teknos FR Façade i slutbrugsanvendelse er iht. EN16755 DRF-klasse EXT. Teknos FR Façade dækkende har opnået klassificering iht. SP-Fire 105 og brandmodstand K₁10 og K₂10.

Forbehandling

Træet skal være fri for træstøv og snavs. Træets fugtindhold skal være ca. 10 % og bør ikke overstige 12 %.

Påføring

Påføringsforhold

Temperaturen for luft, overflade og maling skal være over +10 °C og den relative luftfugtighed under 80 % ved påføring og tørring. Det bedste resultat opnås ved en lufttemperatur på mellem +23 °C og +38 °C og en relativ luftfugtighed på 50-70 % samt en god ventilation. Produktet omrøres omhyggeligt inden anvendelse, helst ved mekanisk omrøring. Det anbefales at der mellem alle behandlede massive træ og træbaserede paneler, lægges et beskyttende materiale af en minimumtykkelse på 1,5 mm (fx polyethylen film), der ikke efterlader mærker.

Opbevaring

Optimal opbevaringstemperatur er +10 °C - +25 °C. Må ikke få frost.

Påføringsmetode

Påføres industrielt.
Tørstof ca. 37 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 1 g/l
Glans Mat
Tonesystem Teknocolor
Teoretisk rækkeevne Klassificeringen er opnået med ≥350 g/m² TEKNOSAFE 2407-00 med eller uden ≤150 g/m² TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00.
Tørretid - gennemtør Min. 4 timer
Fortynder Vand.
Rengøring Vand.
Nuancer Base 1 og base 3 (alle dækkende farver). Alle toningsrecepter udvikles af Teknos Shade Service.
Emballage Fås i en række standard emballage størrelser.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.