TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00

Palosuojapintamaali

  • Vesiohenteinen
  • Maali
  • Pintamaali

TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00 on vesiohenteinen palosuojapintamaali säärasitukselle altistuville umpipuisille julkisivuille. Alusta: Umpipuiset kuusilaudat or tai liimapuukuusilaudat, joiden paksuus on 19 - 57 mm asiaan kuuluvan paloluokitusraportin yhteydessä.

Käytetään säärasitukselle altistuvien puupintojen palonkestoa (EN 13501-1) parantavana teollisena palonsuojapintamaalina osana maalausjärjestelmää Teknos FR Facade, yhdessä TEKNOSAFE 2407-00:n kanssa - katso https://www.teknos.com/products/teknosafe-flame-protect-2408-00/. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys Teknokseen ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen. Palosuojaominaisuudet on luokiteltu B-s1, d0 / B-s2, d0 EN 13501-1 mukaan (SBI-testi) Teknos FR Facade -järjestelmässä. Teknos FR Facade peittävällä järjestelmällä palosuojakäsiteltyjen puujulkisivutuotteiden EN16755:n mukainen DRF-käyttöluokka EXT loppukäyttösovelluksissa. Teknos FR Facade peittävän järjestelmän palotestaus on suoritettu hyväksytysti SP Fire 105:n mukaan, suojaverhousluokat K₁10 ja K₂10.

Pinnan esikäsittely

Puupinnalla ei saa olla puupölyä tai muita epäpuhtauksia. Puun kosteuden tulee olla noin 10 %, ei yli 12 %.

Käsittelyohje

Käsittelyolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Paras lopputulos saadaan, kun ilman lämpötila on +23 °C - +38 °C, ilman suhteellinen kosteus on 50 - 70 % ja ilmanvaihto on hyvä. Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti, mieluiten mekaanisesti. Suosittelemme, että käsiteltyjen pintojen välissä käytetään vähintään 1,5 mm:n paksuista välikalvoa (esimerkiksi polyeteenikalvo).

Varastointi

Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C. Ei saa jäätyä.

Levitysmenetelmät

Levitetään teollisesti.
Kuiva-ainepitoisuus n. 37 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 1 g/l
Kiilto Himmeä
Sävytysjärjestelmä Teknocolor
Teoreettinen riittoisuus Perusluokitus on tehty määrällä ≥ 350 g/m² TEKNOSAFE 2407-00 ja tai ilman ≤ 150 g/m² TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00.
Läpikuiva Aikaisintaan 4 h kuluttua.
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Vesi.
Värisävyt Base 1 ja Base 3 (kaikki peittävät sävyt). Kaikki sävytysreseptit ovat Teknoksen sävypalvelun kehittämiä.
Pakkauskoot Saatavana vakiopakkauskokoina.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.