TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00

Palosuojapintamaali

  • Vesiohenteinen
  • Maali
  • Pintamaali

TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00 on vesiohenteinen palosuojapintamaali säärasitukselle altistuville umpipuisille julkisivuille. Alusta: Umpipuiset kuusilaudat or tai liimapuukuusilaudat, joiden paksuus on 19 - 57 mm asiaan kuuluvan paloluokitusraportin yhteydessä.

Käytetään säärasitukselle altistuvien puupintojen palonkestoa (EN 13501-1) parantavana teollisena palonsuojapintamaalina osana maalausjärjestelmää Teknos FR Facade, yhdessä TEKNOSAFE 2407-00:n kanssa - katso https://www.teknos.com/products/teknosafe-flame-protect-2408-00/. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys Teknokseen ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen. Palosuojaominaisuudet on luokiteltu B-s1, d0 / B-s2, d0 EN 13501-1 mukaan (SBI-testi) Teknos FR Facade -järjestelmässä. Teknos FR Facade peittävällä järjestelmällä palosuojakäsiteltyjen puujulkisivutuotteiden EN16755:n mukainen DRF-käyttöluokka EXT loppukäyttösovelluksissa. Teknos FR Facade peittävän järjestelmän palotestaus on suoritettu hyväksytysti SP Fire 105:n mukaan, suojaverhousluokat K₁10 ja K₂10.

Pinnan esikäsittely

Puupinnalla ei saa olla puupölyä tai muita epäpuhtauksia. Puun kosteus saa olla enintään 18 %.

Käsittelyolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Paras lopputulos saadaan, kun ilman lämpötila on +23 °C - +38 °C, ilman suhteellinen kosteus on 50 - 70 % ja ilmanvaihto on hyvä. Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti, mieluiten mekaanisesti. Jos puuosia on leikattu työmaalla, leikkausalueet tulee käsitellä uudelleen koko alkuperäisen maalausjärjestelmän mukaisesti. Suosittelemme, että käsiteltyjen pintojen välissä käytetään vähintään 1,5 mm:n paksuista välikalvoa (esimerkiksi polyeteenikalvo).

Varastointi

Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C. Ei saa jäätyä.

Levitysmenetelmät

Levitetään teollisesti.
Kuiva-ainepitoisuus n. 37 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 1 g/l
Kiilto Himmeä
Sävytysjärjestelmä Teknocolor
Teoreettinen riittoisuus Perusluokitus on tehty määrällä ≥ 350 g/m² TEKNOSAFE 2407-00 ja tai ilman ≤ 150 g/m² TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00.
Läpikuiva Aikaisintaan 4 h kuluttua.
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Vesi.
Värisävyt Base 1 ja Base 3 (kaikki peittävät sävyt). Kaikki sävytysreseptit ovat Teknoksen sävypalvelun kehittämiä.
Pakkauskoot Saatavana vakiopakkauskokoina.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.