TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00

Tuletõkkepinnavärv

  • Vesialuseline
  • Värv
  • Pinnavärv

TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00 on vesialuseline tuletõkkepinnavärv ilmastikukoormuses olevatele puitfassaadidelel. Substraat: Põhjamaisest kuusepuidust tugevad lauad või liimpuitplaadid puitlauad paksusega 19-57 mm kasutades koos asjakohase tulepüsivuse klassifikatsiooni aruandega.

Kasutatakse tööstusliku tuletõkkepinnavärvina osana Teknos FR Façade süsteemis koos TEKNOSAFE 2407-00 puitpindadetulepüsivuse tõstmiseks ilmastikukoormuses (EN 13501-1) - vt https://www.teknos.com/products/teknosafe-flame-protect-2408-00/. Enne toote kasutamist võtta ühendust Teknosega, et hinnata toote sobivust kaetava objektiga. Tuld tõkestavad omadused on teatud süsteemides klassifitseeritud kooskõlas standardiga EN 13501-1 (üksiku põleva eseme (SBI) katse) tulepüsivusklass B-s1, d0 / B-s2, d0 vastavalt EN 13501-1 (SBI test) kui osa Teknos FR Façade-süsteemist. Tuldtõkestava puitfassaadi toote tulele reageerimise kestvusklassid lõppkasutuse tingimustes EN16755 DRF-klassi EXT (tuletundlikkustoimivuse kestvus). Teknos FR Façade matt kruntvärv kuulub katsemeetodi SP Fire 105 ja tuletakistuse järgi klassidesse K₁10 ja K₂10.

Pinna eeltöötlus

Puit peab olema puhas puidutolmust ja saastest. Puidu niiskustase peaks olema ca.10% ja ei tohi olla kõrgem kui 12%.

Pealekandmine

Pealekandmistingimused

Õhu, pinna ja värvi temperatuur peavad olema värvimise ja kuivamise ajal üle +10 °C ning õhu suhteline niiskus alla 80%. Parim lõpptulemus saadakse, kui õhu temp. kuivamise ajal on + 23 °C - + 38 ºC, õhu suht. niiskus on 50-70% ja õhuvahetus on hea. Sega värv enne kasutamist korralikult läbi, kasutades mehaanilist segistit. Kõikide kattekihiga töödeldud täispuidust või puidupõhiste materjalide puhul soovitatakse kaetud pindade vahel kasutada minimaalselt 1,5 mm paksust kaitsvat kihti (nt polüetüleenkile).

Ladustamine

Ladustamise temp. + 10 - + 25°C Ei tohi jäätuda.

Kandmismeetod

Tööstuslik pealekandmine.
Kuivainesisaldus ca 37 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 1 g/l
Läige Matt
Toonimissüsteem Teknocolor
Teoreetiline kulu Klassifikatsioon on määratud ≥350 g/m² TEKNOSAFE 2407-00 koos või ilma ≤150 g/m² TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00.
Kuivamisaeg - täiesti kuiv Min 4 tundi
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Vesi.
Toonid BASE 1 või BASE 3 (kõik katvad toonid). Kõik tooniretseptid on loodud Teknose toonilaboris.
Pakendid Saadaval standardpakendites.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.