TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00

Brannhemmende topstrøk

  • Vanntynnet
  • Maling
  • Topcoat

TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00 er en vanntynnet, brannhemmende topstrøk som eser opp (intumescent) ved påvirkning av varme for utvendig trefasader. Substratet: Massivt gran tre eller gran trepaneler i limtre med en tykkelse på 19-57 mm når den tas i sammenheng med den relevante klassifiseringsrapporten.

Brukes som en industrielt brannhemmende topplakk som en del av et system kalt Teknos FR Fasade med TEKNOSAFE 2407-00 for å forbedre “reaksjon på brann” (EN 13501-1) av utvendig treflater - se https://www.teknos.com/products/teknosafe-flame-protect-2408-00/. Før produktet tas i bruk bør forhandler kontaktes for å forsikre at produktet er egnet til ønsket bruk. De brannhemmende egenskapene er klassifisert iht. B-s1, d0 / B-s2, d0 EN 13501-1 (SBI test) som en del av Teknos FR Fasade systemet. Holdbarhetsklasser for reaksjon på brannytelse av brannhemmende trefasadeprodukter ved sluttbruk i henhold til EN16755 DRF klasse EXT. Teknos FR Fasade er dekkende og har klassifisering i henhold til SP Fire 105 og brannmotstand K₁10 og K₂10.

Forbehandling

Treet må være rent og fritt for trestøv og forurensinger. Treets fuktinnhold bør være under 18 %.

Påføringsforhold

Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og malingens temperatur være over +10 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn 80 %. Best resultat oppnås ved lufttemperatur mellom +23 °C - +38 °C og relativ luftfuktighet mellom 50-70 % med god ventilasjon. Rør godt i produktet før bruk, helst med bruk av mekanisk omrøring. På kuttflater må hele brannmalingssystemet påføres i sin helhet. For all overflatebehandlet massivt tre eller trebaserte emner anbefales det å bruke et ikke-merkende plastfolie med minimum 1,5 mm tykkelse (for eksempel polyetylenfilm) for å legge mellom de overflatebehandlede overflatene.

Oppbevaring

Egnet lagringstemperatur er +10 °C - +25 °C. Må ikke fryse.

Påføringsmetode

Påføres industrielt.
Tørrstoff ca. 37 % by volume
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 1 g/l
Glans Matt
Tonesystem Teknocolor
Teoretisk dekkevne Klassifiseringen er oppnådd med ≥350 g/m² TEKNOSAFE 2407-00 med eller uten ≤150 g/m² TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00.
Tørketid – gjennomtørr Min. 4 timer
Tynner Vann.
Rengjøring Vann.
Farger Base 1 og base 3 (alle dekkende farger). Alle blanderesepter er utviklet av Teknos Shade-Service.
Emballasje Tilgjengelig i flere standard emballasjer.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.