TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00

Priprema površine

Drvo mora biti čisto te na njemu ne smije biti prašine i onečišćenja.

Nanošenje

Uvjeti kod nanošenja

Skladištenje

Ne smije se smrznuti.

Suha tvar oko 37 % volumsko
Suha tvar težinski oko 45 % utežno
Hlapljivi organski spojevi (HOS) oko 1 g/l
Sjaj Mat
Sustav za niansiranje Teknocolor
Razrjeđivač Voda.
Čišćenje Voda.
Boje
Pakiranja Dostupno u nizu različitih standardnih veličina pakiranja.
Oznake sigurnosti Vidi sigurnosno-tehnički list proizvoda.