TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00

Ognioodporna powłoka nawierzchniowa

  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Farba
  • Warstwa nawierzchniowa

TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00 jest wodorozcieńczalną, pęczniejącą farbą nawierzchniową do malowania drewnianych fasad na zewnątrz, eksploatowanych w warunkach atmosferycznych. Podłoże: Lite deski świerkowe lub deski świerkowe klejone warstwowo o grubości 19 - 57 mm zgodnie z odpowiednim raportem klasyfikacji pożarowej.

Stosowana jako przemysłowa trudnopalna powłoka nawierzchniowa w systemie Teknos FR Facade z TEKNOSAFE 2407-00 w celu poprawy „reakcji na ogień” (EN 13501-1) do drewnianych fasad na zewnątrz, eksploatowanych w warunkach atmosferycznych. - patrz https://www.teknos.com/products/teknosafe-flame-protect-2408-00/. Przed zastosowaniem wyrobu, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Teknos w celu ustalenia słuszności użycia produktu na konkretnym elemencie. Właściwości ognioochronne zostały sklasyfikowane jako B-s1, d0 / B-s2, d0 zgodnie z EN 13501-1 (SBI test), jako część systemu Teknos FR Façade. Klasy trwałości w reakcji na ogień dla trudnopalnego drewnianego produktu elewacyjnego w zastosowaniach końcowych zgodnie z EN16755 DRF - klasa EXT. Teknos FR dla systemów kryjących posiada klasyfikację K₁10 i K₂10 zgodnie z wymaganiami SP FIRE 105.

Przygotowanie powierzchni

Drewno musi być czyste i wolne od pyłu oraz zanieczyszczeń. Wilgotność drewna powinna wynosić około 10% i nie przekraczać 12%.

Nakładanie

Warunki podczas nakładania

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być powyżej +10 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80% zarówno podczas malowania jak i w czasie schnięcia wyrobu. Najlepsze rezultaty osiąga się gdy temperatura otaczającego powietrza znajduje się w przedziale +23 °C-+38 °C, a wilgotność względna powietrza wynosi 50-70% przy jednocześnie dobrej wentylacji. Przed użyciem dokładnie wymieszać, najlepiej stosując mieszanie mechaniczne. W przypadku pomalowanych powierzchni litego drewna lub paneli drewnianych zaleca się stosowanie nie pozostawiającej śladu warstwy ochronnej o grubości 1,5 mm (np. folia polietylenowa) pomiędzy wykończonymi na gotowo powierzchniami.

Przechowywanie

Optymalna temperatura przechowywania wynosi od +10 °C do +25 °C. Nie może zamarzać.

Metody aplikacji

Aplikacja przemysłowa.
Zawartość substancji stałych abt. 37 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 1 g/l
Połysk Mat
System kolorowania Teknocolor
Wydajność teoretyczna Podstawowej klasyfikacji dokonano przy naniesieniu ≥350 g/m² TEKNOSAFE 2407-00 razem lub bez z ≤150 g/m² TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2408-00.
Czas schnięcia - całkowicie sucha Przynajmniej 4 godziny
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.
Kolory Baza 1 oraz baza 3 (kolory kryjące). Wszystkie receptury barwienia są opracowane przez Laboratorium Kolorystyczne Teknos.
Opakowania Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.