TEKNOPOX PRIMER 60-00

  • Korrosionsskyddande
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Mellanbehandling
  • Grundfärg
Volymtorrhalt ca. 60 %
Vikttorhalt ca. 1010 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 370 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 11:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNOPOX HARDENER 7460
Glans Matt