TEKNOPOX PRIMER 60-00

  • 2-komponentna
  • Vmesni premaz
  • Premaz
Suha snov cca. 60 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1010 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 370 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 11:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNOPOX HARDENER 7460
Sijaj Mat