TEKNOPOX PRIMER 60-00

  • Korrosioonikindel
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Vahekiht
  • Kruntimine
Kuivainesisaldus ca 60 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1010 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 370 g/l
Segu kasutusaeg 6 h (+23 °C)
Segamissuhe 11:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNOPOX HARDENER 7460
Läige Matt