TEKNOPOX PRIMER 60-00

  • Korrosion beskyttende
  • 2-komponent
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • Mellembehandling
  • Grunding
Tørstof ca. 60 % volumen
Total tørstofmasse ca. 1010 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 370 g/l
Pot-life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 11:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNOPOX HARDENER 7460
Glans Mat