TEKNOPOX PRIMER 60-00

  • Korrosjonsbeskyttende
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Mellombehandling
  • Grunning
Tørrstoff ca. 60 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1010 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 370 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 11:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNOPOX HARDENER 7460
Glans Matt