TEKNOMASTIC 80 PRIMER

  • Kemikaliebeständighet
  • Nötningsbeständig
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Grundfärg
  • Mellanbehandling
Volymtorrhalt ca. 82 %
Vikttorhalt ca. 1300 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 200 g/l
Pot life 2 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNOMASTIC HARDENER 7465
Glans Halvblank
Godkännanden & Certifikat NORSOK M-501