TEKNOMASTIC 80 PRIMER

Grunt epoksydowy

  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt odporny chemicznie
  • Grunt
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Międzywarstwa

TEKNOMASTIC 80 PRIMER jest dwuskładnikowym, rozpuszczalnikowym gruntem epoksydowym o niskiej zawartości rozpuszczalników

Przeznaczony do stosowania jako grunt epoksydowy lub jako samodzielne wymalowanie (samodzielna powłoka) w powłokowych systemach epoksydowych, odpornych na działanie chemikaliów i ścieranie, zalecanych do nakładania na powierzchnie stalowe oczyszczone strumieniowo-ściernie. Może być także używany na cynk, aluminium, blachy cienko-walcowane, stal kwasoodporną i jako międzywarstwa na podkłady epoksydowo-cynkowe i krzemianowo-cynkowe

Farba tworzy powłokę bardzo szybko, jest więc odpowiednia dla wymalowań, gdzie liczy się czas. Powłoka farby jest odporna na silne ścieranie, oleje, smary, rozpryski chemikaliów i rozpuszczalników.Grunt nadaje się do malowania renowacyjnego powierzchni stalowych oczyszczonych do stopnia czystości: przynajmniej St 2. Farba spełnia wymagania normy NORSOK M-501:2012 (6 wydanie) systemy 1, 7A i 7B (Certyfikaty 11-17-14/1 i 11-17-14/2 i 6-9-15/1).

Zawartość substancji stałych abt. 82 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1300 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 200 g/l
Czas przydatności do stosowania 2 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 4:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNOMASTIC HARDENER 7465
Połysk Półpołysk
Czas schnięcia - pyłosuchość po 2 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 6 h
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po 7 dniach
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 9506
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 9506 lub TEKNOSOLV 9530
Aprobaty i certyfikaty NORSOK M-501