TEKNOMASTIC 80 PRIMER

Epoxy primer

  • Kemisk resistens
  • Slidstærk
  • 2-komponent
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • Mellembehandling
  • Grunding

TEKNOMASTIC 80 PRIMER er en 2-komponent opløsningsmiddelbaseret epoxymaling med et lavt indhold af opløsningsmidler.

Anvendelse: Som primer i slidstærke og kemikalieresistente epoxy behandlingssystemer på sandblæst stål. Kan også anvendes som primer på zink, aluminium, tyndplader og syreresistente ståloverflader og som mellembehandling ovenpå zink epoxy og zink silikat primer. Malingen kan hurtigt overmales og er derfor egnet til hurtige malingstempi. Malingsfilmen er modstandsdygtig overfor kraftig slitage, olier, fedt, opløsningsmidler og kemisk sprøjtning. Malingen er egnet til vedligeholdelse af ståloverflader, som sandblæses til minimum renhedsgrad St 2, for yderligere forbehandlingsmetoder se Forbehandling. Malingen opfylder kravene i standarden NORSOK M-501:2012 (Udgave 6) system 1, 7A og 7B (Certifikater 11-17-14/1, 11-17-14/2 og 6-9-15/1). Til dette produkt findes der også en WINTER hærder nemlig TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275, som anvendes når påføring foretages ved temperaturer under +10 °C. WINTER hærderen vil forstærke gulning og kridtning, som er typisk for epoxymalinger. Hvid og lyse farver er særligt modtagelige for gulning.

Forbehandling

Overfladerne rengøres for urenheder som kan være skadelige for forbehandling og påføring. Desuden fjernes vandopløselige salte med passende metoder. Overfladerne på de forskellige materialer forbehandles som følger: STÅLOVERFLADER: Fjern glødeskaller og rust ved sandblæsning til renhedsgrad SA 2½ (standard ISO 8501-1). Gøres overfladen ru på tyndplader forbedres malingens vedhæftning til overfladen. ZINKOVERFLADER: Varmforzinkede stålkonstruktioner som udsættes for vejrliget kan males, hvis overfladen sandsvirpes (SaS), så hele overfladen bliver mat. Egnede blæsemidler er fx aluminiumoxyd og natursand. I h.t. ISO-standarden 12944-5 anbefales det ikke at male forzinkede konstruktioner, som skal nedsænkes i vand eller jord. Ved maling af sådanne objekter kontaktes Teknos særskilt. Til nye forzinkede tyndpladekonstruktioner anbefales sandsvirpning (SaS). Tyndplade overflader, der er blevet mat forvitret, kan også behandles med RENSA STEEL rengøringsmiddel til galvaniserede overflader. ALUMINIUMSOVERFLADER: Overfladerne behandles med RENSA STEEL rengøringsmiddel til galvaniserede overflader. Overflader, som udsættes for vejrliget, gøres ru med sandsvirpning (AISaS) eller slibning. GAMLE MALEDE OVERFLADER VELEGNET TIL OVERLAKERING: Urenheder som kan være skadelige for påføring af malingen (f.eks. fedt og salte) fjernes. Overfladerne skal være tørre og rene. Gamle, malede overflader, som har overskredet den maksimale overmalbarhed, skal gøres ru. Forbehandling af beskadigede dele udføres i henhold til kravene for overflade- og vedligeholdelsesmaling. Rust fjernes fra bart stål til renhedsgrad St 2 (ISO 8501-1). En alternativ metode til rensning er højtryksvandjet med et tryk på over 70 MPa. Denne metode kan anvendes på intakte, godt hæftende malingslag og / eller på stål. Efter vandjetting skal den intakte maling have en ru overfladestruktur. Renhedsgraden på ståloverfladen skal være Wa 2 (ISO 8501-4:2006) eller i henhold til specifikationen. En flash-rustgrad på maksimalt M (ISO 8501-4: 2006) er tilladt inden påføring. Derudover kan højtryksrensning (HP WC) ved 34 - 70 MPa i henhold til NACE VIS 7 / SSPCS-VIS 4 også bruges, så længe renhedsgraden for SSPC-SP WJ-3 / NACE WJ-3 kan nås. En flash-rustgrad på maksimum M (NACE VIS 7 / SSPCS-VIS 4) er tilladt inden påføring. Vælg sted og tidspunkt for behandlingen under hensyntagen til, at den forbehandlede overflade ikke bliver snavset eller fugtig inden den efterfølgende behandling. Øvrige instruktioner vedrørende overfladens forbehandling findes i standarderne EN ISO 12944-4 og ISO 8501-2. Shopprimer: KORRO E Epoxy, KORRO SE Zink Epoxy og KORRO SS Zink Silikat shopprimere kan anvendes efter behov.

Påføring

BLANDING AF KOMPONENTER: Tag hensyn til blandingens potlife, når mængden, som skal blandes på en gang, beregnes. Inden påføring blandes base og hærder i det rette forhold. Rør omhyggeligt ned til bunden af beholderen. Utilstrækkelig omrøring eller forkert blandingsforhold resulterer i mangelfuld hærdning og dårligere filmegenskaber. Omrøres grundigt inden anvendelse. Påføres fortrinsvis ved airless sprøjtning, da kun denne metode giver den anbefalede lagtykkelse i en enkelt påføring. Egnet airless dysestr. 0,015 - 0,019". Pensel eller rulle kan anvendes til at opfriske og male små områder. Hvis tokomponent sprøjte anvendes bør doseringspumpens blandingsforhold være 4:1. Under påføringen bør fødepumpens tryk kontrolleres for at sikre et korrekt blandingsforhold. Komponenterne kan ikke fortyndes, hvis der anvendes tokomponent sprøjte med fast blandingsforhold.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Ved anvendelse af standardhærderen skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +10 °C under påføring og tørring og den relative luftfugtighed under 80 %. Ved anvendelse af TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275 skal luftens og overfladens temperatur være over -5 °C under påføring og tørring, og produktets temperatur under blanding og sprøjtning skal være over +15 °C. Overfladen, som skal behandles, skal være fri for is. Derudover skal temperaturen på overfladen, der skal behandles, og produktet være mindst +3 °C over luftens dugpunkt.

Opbevaring

Lagerstabiliteten er angivet på etiketten. Opbevares køligt i tætsluttende emballage.
Total tørstofmasse ca. 1300 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) TEKNOMASTIC HARDENER 7465 / TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275 Ca. 200 g/l / Ca. 190 g/l Den angivne VOC-værdi er gennemsnitsværdien for fabriksproducerede produkter, og den vil derfor være afhængig af forskelle mellem de enkelte produkter, der er omfattet af dette tekniske datablad.
Pot-life 2 h (+23 °C)
Pot-life, +23°C TEKNOMASTIC HARDENER 7465 2 h, TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275 1,5 h
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNOMASTIC HARDENER 7465 eller TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275
Glans Halvblank
Praktisk rækkeevne Afhænger af påføringsteknikken, overfladeforhold, overspray osv.
Tørretid - støvtør 2 h / 3 h (ISO 9117-3:2010)
Tørretid - håndteringstør 6 h / 4 h (ISO 9117-5:2012)
Tørretid - gennemhærdet 7 d / 7 d
Fortynder TEKNOSOLV 9506
Rengøring TEKNOSOLV 9506 eller TEKNOSOLV 9530.
Nuancer RAL farver nævnt i standarden NORSOK M-501:2012 (Udgave 6). Andre farver efter aftale. Fås også som MIOX-pigmenteret.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater NORSOK M-501