TEKNOMASTIC 80 PRIMER

Epoxy primer

  • Kjemisk resistens
  • Slitasje resistent
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Mellombehandling
  • Grunning

TEKNOMASTIC 80 PRIMER er en to-komponent løsemiddelbasert epoksy primer med lavt løsemiddel innhold.

Brukes som primer på blåst stål i epoxy malingssystemer, som tåler mekanisk og kjemisk belastning. Brukes også som primer på syrefast stål, sink, aluminium og tynnplate. Samt som mellomstrøk over sink epoxy og sink silikat primere.

Bruksområder: Som primer på blåst stål i epoxy malingssystemer, som tåler mekanisk og kjemisk belastning. Brukes også som primer på syrefast stål, sink, aluminium og tynnplate. Samt som mellomstrøk over sink epoxy og zink silikat primere. Malingen kan raskt overmales og er derfor egnet for hurtig produsjonsrytme. Malingsfilmen motstår tøff slitasje, oljer, fett, løsemidler og kjemisk sprut. Malingen er egnet for vedlikeholdsmaling av ståloverflater som sandblåses minst til forberedelsesklasse St 2, for andre forbehandlingsmetoder, se Forbehandling. Malingen oppfyller kravene til standard NORSOK M-501: 2012 (utgave 6) system 1, 7A og 7B (sertifikater 11- 17-14 / 1, 11-17-14 / 2 og 6-9-15 / 1). For produktet er det også tilgjengelig en vinter herder TEKNOMASTISK WINTER HARDENER 7275, som brukes når maling utføres i temperaturer under + 10 °C. Når du bruker vinter herder vil det styrke gulfarging og krittingen som er typisk for epoksymaling. Hvite og lyse nyanser er spesielt utsatt for gulfarging.

Forbehandling

Overflatene rengjøres for urenheter som kan være skadelige for overflatebehandlingen og malingen. Dessuten fjernes vannoppløselige salter med passende metoder. Overflatene på forskjellige materialer forbehandles på følgende måte: STÅLOVERFLATER: Fjern glødeskall og rust ved sandblåsing til renhetsgrad SA 2½ (standard ISO 8501-1). Vedheft blir bedre på tynn-plater, hvis overflaten gjøres ru. ZINK OVERFLATER: Varmeforsinkete stålkonstruksjoner som utsettes for vær og vind, kan males hvis overflaten sandblåses (SaS), slik at hele overflaten blir matt. Passende blåsemidler er f.eks. aluminiumoksid og natursand. Maling anbefales ikke til varmeforsinkete konstruksjoner som skal senkes ned i vann eller jord. Til nye galvaniserte tynnplatekonstruksjoner anbefales sandblåsing (SaS). Overflater som er blitt matte pga. vær og vind, kan behandles med passende rensemiddel. ALUMINIUMSOVERFLATER: Overflatene behandles med egnet rensemiddel. Overflater som utsettes for vær og vind, gjøres ru med sandblåsing (AISaS) eller sliping. GAMLE MALTE OVERFLATER SOM ER VELEGNET TIL OVERLAKKERING: Urenheter som kan være skadelige for påføring av maling (f.eks. fett eller salt) må fjernes. Overflatene må være tørre og rene. Gamle, malte overflater som har overskredet overmalingsintervall, må gjøres ru. Forbehandling av skadde deler utføres i henhold til kravene om overflate- og vedlikeholdsmaling. Rust fjernes fra bare ståloverflater til renhetsgrad St 2 (ISO 8501-1). Som alternativ til tørr rengjøring kan man på intakt, vedheftet maling og/eller stål bruke høytrykks vann-jet med trykk over 70 Mpa. Etter høytrykksspyling bør den intakte malingsflate gøres ru. Ståloverflatens forbehandlingsgrad må være Wa2 (ISO 8501-4:2006) eller i henhold til spesifikasjonen. Flashrustgraden må høyst være M (ISO 8501-4:2006) før påføring. Man kan også benytte høytrykksvask (HP WC) med trykk 34 - 70 MPa i samsvar med NACE VIS 7 / SSPCS-VIS 4, men bare hvis graden av renhet i henhold til SSPC-SP WJ-3 / NACE WJ3 kan oppnås. Graden av flash-rust etter behandling kan høyest være M (NACE VIS 7 / SSPCS-VIS 4) før maling. Velg sted og tidspunkt for behandlingen slik at den forbehandlede overflaten ikke blir tilsmusset eller fuktig før den påfølgende behandlingen. Andre instruksjoner om overflatens forbehandling, finnes i standardene EN ISO 12944-4 og ISO 8501-2. Shopprimer: KORRO E epoxy, KORRO SE zinkepoxy og KORRO SS zinksilikat shopprimere kan brukes etter behov.

Påføring

BLANDING AV KOMPONENTER: Ta hensyn til blandingens potlife, ved beregning av mengden som skal blandes på én gang. Før malingen påføres, blandes base og herder i korrekt forhold. Rør grundig ned til bunnen av beholderen. Utilstrekkelig omrøring eller feil blandingsforhold fører til mangelfull herding og dårligere filmegenskaber. Omrøres grundig før bruk. For påføring anbefales airless spray, da man med denne metoden kan oppnå anbefalt filmlagtykkelse med en påføring. Velegnet Airless dysestørrelse 0,015 - 0,019". Pensel eller rulle kan brukes til flekking på små områder. Hvis det brukes to-komponent sprøyte bør doseringspumpens blandingsforhold være 4:1. Under sprøyting bør doseringspumpens trykk kontrolleres for at sikre et korrekt blandingsforhold. Komponentene kan ikke fortynnes, hvis det brukes to-komponent sprøyte med fast blandingsforhold.

Påføringsforhold

Overflaten som skal behandles må være tørr. Ved bruk av standard herder ved påføring og tørking skal luftens, overflatens og produktets temperatur være over 10 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn 80 %. Ved bruk av TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275 skal temperaturen på omgivelsesluften og overflaten som skal males under påførings- og tørkeperioden være over -5 ° C. Temperaturen på malingen under blanding og påføring skal være over + 15 ° C. Overflaten, som skal males, skal være isfri. I tillegg må overflatetemperaturen og produktet være minst +3 °C over luftens duggpunkt.

Oppbevaring

Lagringsbestandighet angis på etiketten. Oppbevares kjølig og tørt i tett lukket emballasje.
Total tørrstoffinnhold ca. 1300 g/l
Flyktige organiske forbindelser TEKNOMASTIC HARDENER 7465 / TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275 Ca. 200 g/l / Ca. 190 g/l Den oppgitte VOC-verdien er gjennomsnittsverdien for fabrikkproduserte produkter, og den vil følgelig være gjenstand for variasjoner mellom individuelle produkter som dekkes av dette tekniske databladet.
Pot life 2 h (+23 °C)
Pot life, +23°C TEKNOMASTIC HARDENER 7465 2 h, TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275 1,5 h
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNOMASTIC HARDENER 7465 eller TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275
Glans Halvblank
Praktisk dekkevne Avhenger av påføringsteknikk, overflateforhold, oversprøyting osv.
Tørketid - støvtørr 2 h / 3 h (ISO 9117-3:2010)
Tørketid – håndteringstørr 6 h / 4 h (ISO 9117-5:2012)
Tørketid – herdet 7 d / 7 d
Tynner TEKNOSOLV 9506
Rengjøring TEKNOSOLV 9506 eller TEKNOSOLV 9530.
Farger RAL farger nevnt i standarden NORSOK M-501:2012 (Utgave 6). Andre farger etter avtale. Finnes også som MIOX-pigmentert.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.
Godkjennelser og sertifikater NORSOK M-501