TEKNOMASTIC 80 PRIMER

Epoxy primer

  • Kjemisk resistens
  • Slitasje resistent
  • 2-komponent
  • Grunning
  • Mellombehandling
  • Løsemiddelbasert

TEKNOMASTIC 80 PRIMER er en to-komponent løsemiddelbasert epoksy primer med lavt løsemiddel innhold.

Brukes som primer på blåst stål i epoxy malingssystemer, som tåler mekanisk og kjemisk belastning. Brukes også som primer på syrefast stål, sink, aluminium og tynnplate. Samt som mellomstrøk over sink epoxy og sink silikat primere.

Malingen kan raskt overmales og er derfor egnet for hurtig produsjonsrytme. Malingsfilmen motstår tøff slitasje, oljer, fett, løsemidler og kjemisk sprut. Malingen er egnet for vedlikeholdsmaling av ståloverflater som sandblåses minst til forberedelsesklasse St 2. Malingen oppfyller kravene til standard NORSOK M-501: 2012 (utgave 6) system 1, 7A og 7B (sertifikater 11- 17-14 / 1, 11-17-14 / 2 og 6-9-15 / 1). For produktet er det også tilgjengelig en vinter herder TEKNOMASTISK WINTER HARDENER 7275, som brukes når maling utføres i temperaturer under + 10 ° C. Når du bruker vinter herder vil det styrke gulfarging og krittingen som er typisk for epoksymaling. Hvite og lyse nyanser (f.eks. RAL-9001, RAL-9003, RAL-9010 og RAL-9016) er spesielt utsatt for gulfarging.

Tørrstoff ca. 82 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1300 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 200 g/l
Pot life 2 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNOMASTIC HARDENER 7465
Glans Halvblank
Godkjennelser og sertifikater