TEKNOMASTIC 80 PRIMER

Epoksidinis gruntas

  • Atsparus cheminėms medžiagoms
  • Atsparus
  • Tarpinis junginys
  • Gruntas

„TEKNOMASTIC 80 PRIMER“ yra dvikomponentis tirpiklinis epoksidinis gruntas su mažu kiekiu tirpiklio.

Naudojamas kaip gruntinė danga arba dažas dilinimui ir cheminėms medžiagoms atsparios epoksidinės dangos sistemose ant nedidelio slėgio srautiniu valymo būdu apdorotų plieninių paviršių. Taip pat gali būti naudojamas cinko, aliuminio, plonų lakštų ir rūgštims atspariems plieniniams paviršiams gruntuoti bei kaip tarpinis sluoksnis ant cinko ir cinko silikato gruntų.

Naudojimas: Naudojamas kaip gruntinė danga arba dažas dilinimui ir cheminėms medžiagoms atsparios epoksidinės dangos sistemose ant nedidelio slėgio srautiniu valymo būdu apdorotų plieninių paviršių. Taip pat gali būti naudojamas cinko, aliuminio, plonų lakštų ir rūgštims atspariems plieniniams paviršiams gruntuoti bei kaip tarpinis sluoksnis ant cinko ir cinko silikato gruntų. Ant dažų gali būti greitai dengiamas kitas sluoksnis, todėl jie tinka naudoti, kai reikia dažyti greitai. Dažų plėvelė atlaiko stiprų dilimą ir užtiškusius tepalus, riebalus, tirpiklius bei chemines medžiagas. Dažai tinkami techninės priežiūros tikslais dažyti plieniniams paviršiams, kurie nuvalomi bent jau iki paruošimo laipsnio St 2. Kiti paviršiaus paruošimo būdai nurodyti skyriuje Paviršiaus paruošimas. Dažai atitinka NORSOK M-501:2012 standarto (6 leidimo) 1, 7A ir 7B sistemų (11-17-14/1, 11-17-14/2 ir 6-9-15/1 sertifikatai) reikalavimus. Šiam produktui taip pat yra ŽIEMINIS kietiklis TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275, kuris naudojamas dažant žemesnėje nei + 10 °C temperatūroje. Naudojant ŽIEMINĮ kietiklį, jis padidins geltonavimą ir kreidavimą, kuris būdingas epoksidiniams dažams. Balti ir šviesūs atspalviai yra ypač jautrūs pageltonavimui.

Techniniai duomenų lapai

Paviršiaus paruošimas

Nuvalykite nuo paviršių teršalus, kurie gali būti žalingi paviršiaus paruošimui ir dažymui. Taip pat nuvalykite vandenyje tirpias druskas, naudodami atitinkamus metodus. Priklausomai nuo skirtingų medžiagų, paviršiai ruošiami taip, kaip nurodyta toliau: PLIENINIAI PAVIRŠIAI: Pašalinkite valcavimo nuodegas ir rūdis nedidelio slėgio srautiniu valymo būdu, kad paruošimo laipsnis būtų Sa 2½ (ISO 8501-1 standartas). Plonų lakštų paviršių sušiurkštinimas pagerina dažų sukibimą prie paviršiaus. CINKO PAVIRŠIAI: Karštojo cinkavimo būdu apdorotas plieno konstrukcijas, kurias veikia atmosferinė korozija, galima dažyti, jei jų paviršiai yra apdorojami nedidelio slėgio srautiniu valymo būdu (SaS) iki tol, kol tampa matiniai. Tinkamos valymo medžiagos yra, pvz., aliuminio oksidas ir natūralus smėlis. Pagal ISO 12944-5 standartą nerekomenduojama dažyti karštojo cinkavimo būdu apdorotų objektų, kurie panardinti deformuojasi. Karštojo cinkavimo būdu apdorotų objektų, kurie panardinti deformuojasi, dažymą reikia atskirai aptarti su „Teknos“ atstovais. Rekomenduojama, kad naujai cinkuotų plonų lakštų struktūros būtų apdorotos nedidelio slėgio srautiniu valymo būdu (SaS). Paviršius, kurie dėl klimatinio poveikio tapo matiniai, taip pat galima apdoroti „RENSA STEEL“ plovikliu galvanizuotiems paviršiams. ALIUMINIO PAVIRŠIUS: Paviršius apdorokite „RENSA STEEL“ plovikliu galvanizuotiems paviršiams. Paviršiai, kurie yra veikiami atmosferos, taip pat pašiurkštinami su valymo priemonėmis (AISaS) arba smėliu. SENIAI DAŽYTI PAVIRŠIAI, ANT KURIŲ GALIMA DENGTI: Reikia pašalinti visus nešvarumus, kurie gali pakenkti dažymo procesui (pvz., riebalus ir druskas). Paviršiai turi būti sausi ir švarūs. Seniai nudažyti paviršiai, kurių maksimalus sekančio sluoksnio padengimo intervalas baigėsi, taip pat turi būti sušiurkštinami. Pažeistos dangų vietos ruošiamos pagal dangos ir priežiūros / remonto reikalavimus. Nuo nedengtų plieninių paviršių rūdys pašalinamos iki paruošimo laipsnio St 2 (ISO 8501-1). Alternatyvus sauso valymo metodas yra aukšto slėgio vandens srovė, kurios slėgis didesnis nei 70 MPa. Tokį valymą vandens srove galima atlikti nepažeistiems gerai kimbantiems dažytiems paviršiams ir (arba) plienui. Nuvalius vandens srove, nepažeisti paviršiai turi būti šiurkščios paviršiaus struktūros. Plieninių paviršių švarumas turi būti Wa 2 (ISO 8501-4:2006) arba pagal specifikacijas. Prieš dengiant leistinas didžiausias staigiojo rūdijimo laipsnis yra M (ISO 8501-4:2006). Taip pat galima naudoti valymą aukšto slėgio (34–70 MPa) vandens srove (HP WC) pagal NACE VIS 7 / SSPCSVIS 4 kol bus pasiektas SSPC-SP WJ-3 / NACE WJ-3 švaros lygis. Blyksninio rūdžių lyg maksimali vertė prieš valymą gali būti M (NACE VIS 7 / SSPCS-VIS 4). Preparato naudojimo vieta ir laikas turi būti parinkti taip, kad paruoštas paviršius neišsiteptų ar nesudrėktų prieš vėlesnį apdorojimą. Papildomą paviršiaus paruošimo informaciją galima rasti standartuose EN ISO 12944-4 ir ISO 8501-2. Montavimo gruntas: Kai reikia, galima naudoti „KORRO E“ epoksidinį, „KORRO SE“ epoksidinį cinko ir „KORRO SS“ cinko silikato montavimo gruntus.

Paviršiai

KOMPONENTŲ MAIŠYMAS: Atsižvelkite į mišinio laikymo trukmę įvertinant jo kiekį, kurį reikia sumaišyti vienu metu. Prieš dažymą pagrindas ir kietiklis yra sumaišomi tinkama proporcija. Išmaišykite iki indo dugno. Nepakankamai sumaišius arba dėl neteisingo maišymo santykio gaunami prasti rezultatai ir blogos plėvelių savybės. Prieš naudodami gerai išmaišykite. Denkite, pageidautina, beoriu purkštuvu, nes tik šiuo metodu vienos operacijos metu gaunamas rekomenduojamas plėvelės storis. Tinkamas beorio purkštuvo antgalio dydis 0,015 - 0,019". Pataisyti ir nudažyti nedidelius plotus galima šepetėliu arba voleliu. Kai dengiama su 2K išpurškimo įranga, dozavimo siurblio maišymo santykis turi būti 4 : 1. Dengimo metu reikia tikrinti tiekimo siurblio slėgį ir komponentų vartojimą, kad būtų užtikrintas tinkamas maišymo santykis. Jei naudojama 2K išpurškimo įranga su fiksuotu santykiu, komponentų skiesti negalima.

Dengimo sąlygos

Paviršius turi būti sausas. Naudojant standartinį kietiklį dengiant ir džiovinant, aplinkos oro, paviršiaus ir dažų temperatūra turi būti didesnė nei +10 °C, o santykinis oro drėgnis turi būti mažesnis nei 80 %. Naudojant TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275 kietiklį dengiant ir džiovinant, aplinkos oro ir paviršiaus temperatūra turi būti didesnė nei -5 °C, o dažų temperatūra juos maišant ir purškiant turi būti aukštesnė nei +15 °C. Apdorojamas paviršius negali būti apledėjęs. Be to, dažomo paviršiaus temperatūra ir dažai turi būti ne mažiau kaip 3 °C aukštesnė už rasos tašką aplinkos ore.

Laikymas

Stabilumas laikant nurodytas ant etiketės. Laikykite vėsioje vietoje sandariai uždarytoje taroje.
Total mass of solids abt. 1300 g/l
Volatile organic compound (VOC) TEKNOMASTIC HARDENER 7465 / TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275 Apytikriai 200 g/l / Apytikriai 190 g/l Pateikta LOJ vertė yra vidutinė gamykloje pagamintų produktų vertė, todėl atskirų produktų, kuriems taikomas šis Techninių Duomenų Lapas, ji gali skirtis.
Pot life 2 h (+23 °C)
Pot life, +23°C TEKNOMASTIC HARDENER 7465 2 h, TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275 1,5 h
Mixing ratio 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Komp. B: TEKNOMASTIC HARDENER 7465 arba TEKNOMASTIC WINTER HARDENER 7275
Gloss Pusiau blizgus
Practical spreading rate Vertės priklauso nuo tepimo technologijos, paviršius sąlygų, užpurškimo ir t.t.
Drying time – dust free 2 h / 3 h (ISO 9117-3:2010)
Drying time – touch dry 6 h / 4 h (ISO 9117-5:2012)
Drying time – fully cured 7 d / 7 d
Thinner TEKNOSOLV 9506
Clean up TEKNOSOLV 9506 arba TEKNOSOLV 9530.
Colours RAL spalvos, paminėtos NORSOK M-501:2012 standarte (6 leidimas). Kitos spalvos pagal susitarimą. Taip pat galu būti „MIOX“ pigmentuotas.
Safety markings Žr. saugos duomenų lapas.
Approvals & certificates NORSOK M-501